$left
$middle

Steg 5 – Uppföljning av läkemedel

Uppföljning innebär en skyldighet att följa upp att läkemedel är administrerat samt läkemedelseffekter och biverkningar.

I uppföljning av läkemedel ingår följande moment

sv