$left
$middle

Steg 4 – Administrering av läkemedel

Överlämnande innebär att ett läkemedel lämnas över till en patient som själv ansvarar för att ta och administrera läkemedlet. Administrering innebär att läkemedlet tillförs patienten av personal antingen genom att patienten sväljer läkemedlet eller att det administreras på annat angivet sätt, till exempel genom injektion.

I administrering av läkemedel ingår följande moment

sv