Kemiska produkter

Grilltändvätska, lim, rengöringsmedel, målarfärg och handsprit är alla exempel på kemiska produkter. Vissa är farliga och andra mindre farliga. Det är därför viktigt att vi hanterar kemiska produkter på rätt sätt.

Tänk på att:

  • Förvara kemiska produkter oåtkomligt för barn!
  • Förvara alltid en kemisk produkt i originalförpackningen
  • Dra ner på antalet kemiska produkter och välj miljömärkt
  • Håll kemikalieförteckningen uppdaterad och spara säkerhetsdatablad, det är lagkrav på det.
  • Inventera vilka kemiska produkter som används och lämna det som inte används som farligt avfall.
  • Kontrollera även kemiska produkter som eventuellt är inköpta på andra sätt eller som är gamla och inte längre ingår i det upphandlade sortimentet. Det finns risk att de innehåller miljöfarliga ämnen.
  • Om rengöringsmedel marknadsförs som antibakteriella eller om det står att de innehåller hypoklorit bör de sorteras bort. Gör er också gärna av med golvpolish om det är uppenbart att de innehåller organofosfater.
sv