Möbler och textil

Kemikalier från tillverkningsprocessen och från transporten finns ofta kvar i textilier och därför ska de alltid tvättas före användning. Textilier samlar gärna damm så det är bra att minska mängden onödiga textilier.

Egenkontroll och tvättfrekevens

Förskoleförvaltningen har tagit fram en egenkontroll tillsammans med miljöförvaltningen. I denna anges bland annat tvättfrekvens. Använd gärna denna egenkontroll som mall och anpassa efter er verksamhet.

Nya möbler

Nya möbler som köps in via ramavtal för möbler och inredning är granskade och godkända gällande säkerhet, hållbarhet, kemikalier, uppfyllande av brandklassning med mera. Inköpta möbler och annan inredning får ej göras om eller förändras i konstruktionen eftersom en omgjord produkt bland annat förlorar garantitid, kan mista säkerhetskrav och kan försvåra städningen.

Förskoleförvaltningen arbetar kontinuerligt med utbyte av äldre inredning som inte uppfyller dagens säkerhets-, hållbarhets- och brandklassningskrav. Gamla stoppade soffor är sällan brandsäkrade, och behöver därför bytas ut.

Återbrukade möbler

Begagnade möbler och inredning som kan återanvändas inom förskoleförvaltningen, samlas in till förvaltningens förråd. Där kontrolleras det inlämnade mot gällande miljö-, kemikalie- och säkerhetskrav, innan de eventuellt återanvänds någon annanstans.

Mattor

Mattor ska dammsugas kontinuerligt. Mattor ska skickas iväg för tvätt och inte tvättas i vanlig tvättmaskin. Entrémattor finns på avtal hyr/tvätt.

Lekkläder

Se över lekkläder som barnen använder och rensa ut lekkläder i konstskinn eftersom de kan innehålla ftalater. Kläder med metalldetaljer och ”tunga” metall smycken kan innehålla nickel, bly och/eller kadmium och ska därför rensas ut.

Lastpallar och kabeltrummor

Lastpallar och kabeltrummor ska inte användas till att bygga möbler eller annat inomhus eller utomhus. Köp istället in till exempel scenmoduler via ramavtalet.

Vilmadrasser och skötbäddar

Gamla skummadrasser (äldre än 2006) kan innehålla numer förbjudna ämnen som skadliga flamskyddsmedel, ftalater, organofosfater och tungmetaller. Förskoleförvaltningen har arbetat för att byta ut vilmadrasser och skötbäddar utifrån ett kemikalieperspektiv.

Nya inköp får endast göras inom ramavtal. Alla avtalsprodukter såsom vilmadrasser, skötbordsmadrasser, förskolemöbler och övriga avtalsprodukter är granskade och godkända.

Rensa ut och undvik

  • Lekkläder i konstskinn (PVC), kläder med metalldetaljer och ”tunga” metallsmycken.
  • Gosedjur stoppade med skumgummi, som är gamla och som ni inte vet när de köptes.
  • Ljus som doftar.
  • Lastpallar ska inte användas till att bygga möbler eller annat inomhus eller utomhus. Ramavtalsleverantörer är ålagda att ta tillbaka lastpallarna.
  • Återbruka inte möbler och inredning genom att ta med hemifrån eller köpa in från till exempel loppis.
sv