Så här når vi en kemikaliesmart vardag för barn i Malmö

Att erbjuda barnen en kemikaliesmart vardag är egentligen ganska lätt. Du som arbetar med barn har en viktig roll och kan vara med och påverka så att barnen får en bättre miljö. Till din hjälp har vi tagit fram en sida där vi samlat kemikaliesmarta tips som kan användas inom förskola eller på en mötesplats för barn inom Malmö stad.

Barnkonventionen är sedan 2020 svensk lag. Det innebär att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. Barn är även i fokus nationellt hos exempelvis Kemikalieinspektionen. I Malmö stads Handlingsplan för Malmö stads strategiska kemikaliearbete 2022–2030 är barns vardag ett prioriterat område. Arbetet med kemikaliesmart förskola bidrar till miljömål 5 i Malmö stads miljöprogram, hälsofarlig exponering har minskat avsevärt i Malmö.

Arbetet med en kemikaliesmart förskola påbörjades genom Kemikalieplan 2017–2019. Inom detta arbete togs bland annat en broschyr fram ”Kemikaliesmart vardag för barn”. Denna sida är en digital uppdatering av denna broschyr. Sidan kommer inte tryckas som en fysisk broschyr.

Representanter från förskoleförvaltningen, kulturförvaltningen och miljöförvaltningen har tillsammans arbetat fram den här sidan. En stor del av innehållet kommer från utbildningsmaterial om kemikaliesmart förskola som Håll Sverige Rent tagit fram i samarbete med Kemikalieinspektionen.

Varför vill vi skapa en kemikaliesmart vardag?

Dagligen utsätts vi för ett stort antal kroppsfrämmande kemikalier. En del är farliga, andra är ofarliga och en del vet vi inte så mycket om. Barn och unga är mer känsliga för kemikalier än vuxna. Barn äter, dricker och andas upp till sju gånger mer än vuxna i förhållande till sin kroppsvikt. Små barn tuggar och suger dessutom på föremål i sin omgivning.

sv