Leka

Lagstiftningen för leksaker skärptes 2013 så alla leksaker som sålts inom EU efter det ska uppfylla de nya kraven på kemikalieinnehåll. Gammal mjuk plast som luktar mycket och är klibbig riskerar att innehålla de värsta numer förbjudna ftalaterna. Ftalater är en grupp ämnen som används för att göra plaster och gummi mjuka och smidiga. Dessa ämnen kan läcka ut ur materialet och tas upp av kroppen. Äldre skumgummi kan innehålla flera skadliga ämnen.

Leksaker av plast

Generellt är leksaker av hård plast bättre än de av mjuk plast eftersom de innehåller mindre mjukgörande ämnen. Äldre plastleksaker är i regel sämre än nya. Lagstiftning gällande ftalater i leksaker skärptes 2007.

Innan 2007 tilläts mjukgörande ftalater med reproduktions- och hormonstörande egenskaper i leksaker. Leksaker som är tillverkade efter juli 2013 är ännu säkrare, eftersom lagstiftningen då skärptes ännu en gång. Därför ska plastleksaker som är tillverkade före 2013 succesivt rensas ut.

Rensa bland plastleksaker

Inom EU finns säkerhetskrav gällande leksaker och CE-märkningen innebär att tillverkaren lovar att varan uppfyller kraven. Rensa ut leksaker som inte är CE-märkta.

Det är inte givet att alla leksaker utan CE-märkning behöver rensas ut eftersom det kan vara så att CE-märket funnits på förpackningen, kan ha klippts bort från mjuka leksaker eller försvunnit med tiden.

Använd denna vägledning som guide för utrensning av plast.

Ett flödesschemas som beskriver hur leksaker ska rensas ut.

Är plasten mjukare än lego och luktar parfym eller plast, eller är hal, oljig eller klibbig så ska du slänga den. Är den hårdare än lego men inte CE-märkt eller inköpt efter 2007 ska du också slänga den.

Icke-leksaker

Att återanvända gamla saker och hitta på nya användningsområden är så klart bra för både miljön och kreativiteten.

Men vissa icke-leksaker som barnen leker med kan innehålla skadliga ämnen. För leksaker finns det en särskild lagstiftning som reglerar vilka ämnen som inte får finnas. Den lagstiftningen gäller inte för andra typer av varor.

Exempel på olämpliga icke-leksaker (de ämnen de riskerar att innehålla står inom parentes):

 • Elektronik, som gamla mobiltelefoner, tangentbord och kameror (bly, ftalater och flamskyddsmedel).
 • Uttjänta köksredskap
 • Bitar av byggmaterial som PVC-slang och rör (ftalater), isoleringsmaterial (flamskyddsmedel), kablar (ftalater, tungmetaller) och tryckimpregnerat trä (tungmetaller).
 • Utklädningskläder i konstskinn (ftalater), kläder med metalldetaljer (nickel) och billiga smycken (bly).
 • Nycklar (bly), kvitton (bisfenol A och S) och textil som är flamskyddad.

Datorer och lärplattor inom pedagogiken

Datorer och lärplattor är i många fall ett bra pedagogiskt verktyg. De omfattas av specifik lagstiftning men kan innehålla skadliga flamskyddsmedel, tungmetaller och mjukgörare. Lärplattor är bättre än en dator eftersom de inte ventilerar ut ämnena från elektroniken inifrån, som en vanlig dator gör. Det är bra att hitta någon form av balans när det gäller den här formen av teknologi.

Några tips kan vara:

 • Fundera på hur elektroniken förvaras och hur den kan vara tillgänglig på ett sätt där barnen inte konstat utsätts för ämnena som produkterna kan innehålla.
 • Tvätta gärna händer efter användning.

Rensa ut och undvik

 • Mjuka, böjliga plastleksaker som är äldre än 2013 och de som luktar, klibbar, känns feta eller saknar CE-märkning, till exempel plastdjur, bollar och dockor.
 • Gosedjur som är stoppat med skumgummi. Om ett gosedjur är märkt som flamskyddat bör det också slängas.
 • Elektriska leksaker som är tillverkade före 2006 då det nya regelverket kring elektronik infördes. Ta även bort nyare som har börjat gå sönder (de ska hanteras som el avfall).
 • Olämpliga icke-leksaker så som elektroniska föremål som mobiltelefoner, tangentbord och kameror samt nycklar, kvitton och uppstoppade djur.
 • Äldre träleksaker med flagnande färg, eftersom kadmium och bly kan finnas i äldre färgpigment.
 • Vet du inte hur gamla leksakerna är så är det säkrast att rensa bort dem. CE-märkning på gamla leksaker betyder att den gamla lagen uppfylls.
sv