Återbruksmaterial

Att använda sig av natur- och återbruksmaterial som tillägg i ateljén stimulerar både kreativitet och fantasi. Men hur gör man det kemikaliesmart?

Det finns många fördelar med att återanvända material istället för att slänga det. Förutom miljömässiga fördelar, berikas barns fantasi av att använda material som inte har ett färdigt syfte och därför ges större frihet för kreativiteten. Det kan till exempel vara byggmaterial som blir leksaker (rör, träspill etc.) eller en förpackning som används igen till något annat än vad den var avsedd för.

Ur ett hållbarhetsperspektiv är det såklart bra att använda material och produkter igen även i andra sammanhang än vad de tillverkades för. Det finns dock några saker att vara uppmärksam på. När kemikalier används i ett material gör tillverkaren i bästa fall en riskbedömning som utgår från hur den färdiga varan ska användas. För vissa känsliga användningsområden, till exempel leksaker och material i kontakt med mat, finns speciell lagstiftning som reglerar vad som får finnas i materialen.

Många andra varuområden är inte lika reglerade och det är större risk att de innehåller skadliga ämnen. Om en sak används i ett annat sammanhang än den är avsedd för kommer inte tillverkarens eventuella riskbedömning vara relevant längre och den specifika lagstiftningen för leksaker gäller inte. Detta gäller för till exempel en trädgårdsslang om den används som leksak istället. Därför är det viktigt att känna till riskerna med olika material, för att kunna göra kloka val.

Fundera över

 • Var materialet kommer ifrån.
 • Vad materialet var tänkt att användas till från början.
 • Vilken ålder barnen har som ska använda materialet.
 • Om materialet ska användas utomhus eller inomhus.
 • Om materialet används inomhus, förvara det på ett sätt som inte försvårar städbarheten.
 • Kontakta alltid fastighetsägare om ni vill börja odla.
 • Lastpallar ska inte användas varken inomhus eller utomhus. Dessa ska återtas av leverantör vid leverans. Lastpallar kan innehålla skadliga ämnen och innebär dessutom en brand- och säkerhetsrisk.

Naturmaterial

Naturen erbjuder en mängd material där det endast är vår fantasi som sätter gränser. Låt barnen samla på sig naturmaterial på utflykter och duka upp materialet på ett tilltalande sätt. Här är exempel på material vi kan skapa med som vi kan finna i naturen:

 • Pinnar
 • Kottar
 • Torkade blad och växter av olika slag
 • Färska blommor
 • Frökapslar
 • Snäckor

Allt som kommer ifrån naturen är inte giftfritt:

Naturmaterial kan mögla om det ligger inomhus där det är varmt och fuktigt.

Byt därför ut det med jämna mellanrum. Får materialet torka ordentligt så är det mindre risk.

Tvätta händerna ordentligt efter kontakt med jordigt material för att undvika spridning av mögelsvampar och bakterier.

Hästkastanjer innehåller ett skadligt ämne och behöver hanteras så att barnen inte äter dem.

Var uppmärksam på eventuella allergier som finns i er barngrupp när ni plockar in återbruks- och naturmaterial.

Frukt och grönsaker som resurs

Köket på en förskola har enorma resurser kopplade till utforskande och undersökande. Att bjuda in möjligheten att undersöka frukt, grönsaker, örter och andra kryddor utanför själva måltidsstunden skapar gemensamma, spännande upplevelser för barnen.

Här kan vi utforska dofter, färger, smaker och texturer tillsammans genom att dela, mosa, riva och blanda. Kanske har ert tillagningskök en extra mortel ni kan använda? Eller kanske ett rivjärn?

Att använda riktiga råvaror med riktiga köksredskap i rostfritt stål gör skillnad i utforskandet!

Var uppmärksam på eventuella födoämnesallergier som finns i er barngrupp när ni plockar in olika råvaror.

Rostfria redskap för utforskande av mat är bra att använda istället för plast.

Förpackningar

Vi kan utgå ifrån att alla förpackningar som använts till livsmedel går att återbruka i våra verksamheter. Var uppmärksamma på allergier i barngruppen.

Andra sorters förpackningar och lådor kan vi endast plocka in i verksamheten om vi är helt säkra på vad som förpackats i dem samt vad förpackningsmaterialet består av för tillverkningsmaterial. Packmaterial såsom frigolit och bubbelplast skall vi undvika då dessa för de mesta innehåller ämnen som kan vara direkt skadliga för barn.

Plastsymboler som finns på de flesta förpackningarna kan ge en fingervisning om plastens innehåll. Nedanför ser du en lista på symboler och information om vad de innehåller.

Varningssymboler som finns på plastsymboler.

Går bra att använda:
1, 2, 4 och 5 är förknippade med låg risk.
Undvik:
3: PVC, Kan innehålla ftalater.
6: Polystyren, gjord av styrenmonomerer som är misstänkt hormonstörande.
7: Övrigt, kan vara polykarbonat som kan innehålla bisfenol A. Om det är polykarbonat ska de undvikas.
Okända plastmaterial utan märkning.

Via länkarna nedan kan du lära dig mer om plast.

Metaller

Metaller kan innehålla bland annat bly. De kan även innehålla nickel som kan orsaka allergi. Metaller ska därför användas med försiktighet.

 • Smycken av metall och nycklar är exempel på saker som består av metaller som kan innehålla bly. Barnen ska därför inte leka med sådana saker.
 • Kapsyler har ofta en hinna inuti som består av bisfenol A. Därför ska kapsyler undvikas. Det samma gäller för lock till glasburkar av metall.
 • Konservburkar med hinna i ska undvikas men de utan går bra att använda .
 • Saker av rostfritt stål går bra att använda.
 • Aluminiumfolie ska inte användas, varken som leksak eller matlagning. Det beror på att foliet kan släppa ifrån sig aluminium som går in i våra kroppar.

Utemiljöer

Att vara utomhus är kemikaliesmart i sig. Det stora luftombytet gör att även om det i vissa fall kan förekomma hälsofarliga ämnen, så blir halterna oftast låga. Trots det är det bra att se över vilka saker och material som används på gården och succesivt ersätta exempelvis gamla däck och impregnerat virke med andra, mer kemikaliesmarta, material och lösningar. På sidan om kemikaliesmart förskola finns kemikaliesmarta tips för utemiljön.

Impregnerat trä

I impregnerat trä finns olika typer av kemiska ämnen som ska skydda virket från skadedjur och svamp. Dessa ämnen kan tyvärr också vara skadliga för människor. Använd därför obehandlat virke till konstruktioner i odlingslandet, sandlådor och andra konstruktioner som ofta kommer i kontakt med människor, mat eller djur. ​Vissa impregneringar kan vara värre än andra. Kreosotimpregnerat virke innehåller mycket skadliga ämnen. Telefonstolpar och järnvägsslipers är impregnerade med kreosot. Kreosotimpregnerat virke ska därför inte användas på förskolor och lekplatser.

Byggmaterial:

Byggmaterial som lastpallar, kabeltrummor och plaströr är inte tänkta som leksaker och kan innehålla hälso- och miljöfarliga ämnen. Naturmaterial, obehandlat trä och leksaker som är menade som leksaker från början är givetvis det bästa.

Återbruk i rollek

Oäkta smycken av metall kan innehålla skadliga metaller som exempelvis bly. Om ett barn suger på ett sådant smycke kan det få i sig metallerna. Samma sak gäller nycklar som också kan innehålla bly.Gamla mobiltelefoner, tangentbord och annan elektronik används ibland som leksaker på förskolan.​ Det är olämpligt med tanke på att de kan innehålla flamskyddsmedel, ftalater och skadliga metaller.
Skor och väskor i konstskinn och plast (framförallt de av PVC-plast) kan innehålla tungmetaller och hälsoskadliga ftalater som är förbjudna i leksaker.
 • Kastruller och andra husgeråd med non-stick eller teflonbeläggning ska undvikas. Använd istället rostfritt stål eller trä.
 • Kläder och textil som inte är flamsyddsbehandlade eller ytbelagt med exempelvis plasttryck går bra att använda. Tänk på att tvätta det innan barnen använder det.

Kemikaliesmarta tips för återbruksmaterial

Följande saker går bra att använda:

 • Tyg som inte är flamskyddat eller ytbelagt och som tvättas innan barnen använder det.
 • Kläder som inte är ytbelagda och som tvättas innan de används.
 • Trä som inte är impregnerat eller målat med färg med skadliga pigment.
 • Kastruller och andra husgeråd i rostfritt stål eller trä.
 • PET-flaskor att göra ”experiment” i, men inte att förvara livsmedel.
 • Tomma matförpackningar, som glassförpackningar och mjölkkartonger, till skapande, odling och liknande men inte till att förvara livsmedel.

Var lite försiktig med:

 • Toarullar och hushållsrullar kan användas men de ska inte stoppas i munnen eftersom sådant returpapper inte är kontrollerat för kemiskt innehåll.
 • Tidningspapper från veckotidningar (det vill säga inte dagstidningar, jämför t.ex. Sydsvenskan och Sköna Hem; Sydsvenskan är inte så bra för pedagogisk verksamhet eftersom den färgar av sig och trycksvärtan kan innehålla skadliga ämnen, Sköna Hem är ok för den färgar inte av sig)
 • CD-skivor ska inte användas för lek eller sågas sönder eftersom de är gjorda av bisfenol A. ”Vanlig” hantering av en CD-skiva är det inget problem med och det går bra att ttill exempel hänga upp dem på väggen eller utomhus för att se reflektionerna i dem.
 • Konserver, kapsyler och burklock, var lite försiktig eftersom de kan innehålla bisfenol A i lacken och ftalater kan finnas i packningen inuti lock.
 • Rör, från till exempel byggen för att använda utomhus. Fråga om innehåll, alltså plasttyp.
sv