Utemiljö

Även när barnen är ute och leker kan det förekomma hälsofarliga ämnen, men oftast i väldigt små halter. Därför bör man reflektera över vilka saker och material som finns på gården eller lekplatsen.

Däck

På många förskolor används däck, till exempel till gungor eller i en hinderbana. Gummidäck kan innehålla hälsoskadliga ämnen. Så länge barn är påklädda och inte slickar eller stoppar däck i munnen är risken att utsättas för hälsoskadliga ämnen liten. Lösa däck rekommenderas att plockas bort direkt.

Däck som används som gungor på befintliga gårdar/lekplatser behöver inte bytas ut omedelbart men ska ersättas successivt. Då man planerar att bygga en ny gård/lekplats bör man undvika gamla däck.

Byggmaterial

Byggmaterial som lastpallar, kabeltrummor och plaströr är inte tänkta som leksaker och kan innehålla hälso- och miljöfarliga ämnen.

Naturmaterial, obehandlat trä och leksaker som är menade som leksaker från början är givetvis det bästa.

Impregnerat trä

I impregnerat trä finns olika typer av kemiska ämnen som ska skydda virket från skadedjur och svamp. Dessa ämnen kan tyvärr också vara skadliga för människor. Använd därför obehandlat virke till konstruktioner i odlingslandet, sandlådor och andra konstruktioner som ofta kommer i kontakt med människor, mat eller djur. ​

Vissa impregneringar kan vara värre än andra. Kreosotimpregnerat virke innehåller mycket skadliga ämnen. Telefonstolpar och järnvägsslipers är impregnerade med kreosot. Kreosotimpregnerat virke ska därför inte användas på lekplatser.

Odling

Odla gärna på gården. Det behövs ingen stor plats för några små land. Plantera frön inomhus i exempelvis gamla mjölkkartonger på våren och plantera ut när det blir tillräckligt varmt. Gräslök, ärtor, persilja och andra kryddor är exempelvis roligt att skörda på höstkanten och använda i den egna matlagningen. Plantera gärna även blommor som bin, humlor, fjärilar och andra insekter gillar. Se gärna till att det blommar både tidigt på våren och framåt hösten. På så sätt gynnar du den biologiska mångfalden.

Inköp av odlingsprodukter ska ske via ramavtal. Kontakta er lokalsamordnare innan ni köper in pallkragar. Om det är trångt på den egna gården kanske det finns plats i en parklek i närheten. Odla inte i gamla däck.

Naturmaterial

Ett komplement till utevistelsen är att ta med sig naturen in på förskolan. Materialet är dessutom billigt och oftast kemikaliesmart. För det mesta är det också vackert och kan fungera som inspiration i den skapande verksamheten.

Naturmaterial kan även ersätta utfasade plastleksaker eftersom de inte nödvändigtvis behöver ersättas med nya liknande saker. En ödla, dinosaurie eller orm kan till exempel göras av en torr pinne som barnen sätter ögon på. När naturmaterial används inomhus är det viktigt att fundera på hur det används och förvaras. Exempelvis kan en sandlåda inomhus minska städbarheten.

Tänk på att allt som kommer ifrån naturen inte är giftfritt:

  • Naturmaterial kan mögla om det ligger inomhus där det är varmt och fuktigt. Byt därför ut det med jämna mellanrum. Får materialet torka ordentligt så är det mindre risk.
  • Tvätta händerna ordentligt efter kontakt med jordigt material för att undvika spridning av mögelsvampar och bakterier.
  • Hästkastanjer innehåller ett skadligt ämne och behöver hanteras så att barnen inte äter dem.

Rensa ut och undvik

  • Sådant som är tänkt att ätas ska inte odlas i däck eller impregnerat trä/virke.
  • Använde inte uttjänta köksredskap som lekredskap
  • Leksaker som rensats ut från inomhusmiljön bör inte hamna i utomhusmiljön. Även om barnen utsätts för lägre mängd farliga ämnen då de är utomhus kan barnen ändå stoppa leksakerna i munnen.
  • Välj annat alternativ än tändvätska om ni ska grilla med barnen.
sv