Övergripande tips för en kemikaliesmart förskola

Genom att se över vad du köper in och hur du hanterar det du redan har kommer du en bra bit på vägen till en kemikaliesmart förskola.

Använd er rätt att veta

Du som konsument kan ställa frågor om innehållet i en vara när du handlar. Känner du till exempel en stark kemikaliedoft i en produkt? Undrar du om det finns något farligt ämne i varan? Du har rätt att få veta om en vara innehåller farliga ämnen.

Du kan ställa frågan om en vara eller produkt innehåller mer än 0,1 procent av något av de ämnen som finns på den så kallade kandidatförteckningen - listan över ämnen som kan ge allvarliga effekter på människors hälsa och miljö. Företagare och butiker har skyldighet att ta fram att ta fram information och svar dig inom 45 dagar från det att du som konsument frågat dem.

Här kan ni läsa mer om detta: https://malmo.se/Kemikaliesmarta-tips/Valj-giftfritt-nar-du-handlar.html

Gör inköp med omsorg

Tänk på att även nya produkter innebär nya kemikalier i barnens omgivning. Välj därför med omsorg när du behöver göra inköp. I det upphandlade sortimentet finns noga utvalda och granskade produkter. Alla avtal som finns inom Malmö stad inte är lämpliga för barn. Exempelvis ska inte ramavtal för byggmaterial användas för att köpa in material som ska användas av barn (till exempel PVC-rör). Tänk även på:

  • Vad innehåller produkten?
  • Var kommer materialet ifrån?
  • Vad var materialet tänkt att användas till från början?
  • Finns det några allergier hos de som ska använda materialen som vi behöver ta hänsyn till?
  • Var ska materialet användas? Inomhus eller utomhus?
  • Vilken ålder har barnen som ska använda materialet?

Utrensat material

Ta miljöansvar och sortera och återvinn ditt utrensade material. Är du osäker på sortering finns information hos Sysav via länken här nere.

sv