Övergripande tips för en kemikaliesmart kultur och fritid

Genom att se över vad du köper in och hur du hanterar det du redan har kommer du en bra bit på vägen till en kemikaliesmart kultur och fritid.

Håll dig inom ramavtalet

Ett enkelt sätt att säkerställa barnens miljö är att inte köpa föremål utanför ramavtal. Malmö stad ställer nämligen krav vid upphandling och det är svårt för en enskild medarbetare att garantera att produkten är säker om man gör egna inköp.

I avtalskatalogen hittar du de centrala ramavtalen som alla inom Malmö stad ska använda vid inköp. Finns det som ska köpas på avtal med befintliga leverantörer, får inte inköp göras på annat sätt. Kontakta förvaltningens inköpssamordnare eller ansvarig upphandlare på upphandlingsenheten om du saknar produkt i ramavtal. Inköpssamordnare och ansvarig upphandlare ser då över om efterfrågad produkt går att lägga till eller om det finns en anledning att den inte finns med på avtal.

Gör inköp med omsorg

Tänk på att även nya produkter innebär nya kemikalier i barnens omgivning. Välj därför med omsorg när du behöver göra inköp. I det upphandlade sortimentet finns noga utvalda och granskade produkter. Alla avtal som finns inom Malmö stad inte är lämpliga för barn. Exempelvis ska inte ramavtal för byggmaterial användas för att köpa in material som ska användas av barn (till exempel PVC-rör). Tänk även på:

  • Vad innehåller produkten?
  • Var kommer materialet ifrån?
  • Vad var materialet tänkt att användas till från början?
  • Finns det några allergier hos de som ska använda materialen som vi behöver ta hänsyn till?
  • Var ska materialet användas? Inomhus eller utomhus?
  • Vilken ålder har barnen som ska använda materialet?

Utrensat material

Ta miljöansvar och sortera och återvinn ditt utrensade material. Är du osäker på sortering finns information hos Sysav via länken här nere.

sv