Stipendiet Kulturkraft

Stipendiet Kulturkraft är en form av kulturstipendium som vänder sig till unga Malmöbor i åldern 18-30 år som vill genomföra kulturprojekt i mindre skala.

Du som har nya idéer och vill ta initiativ till ett projekt inom konst, kultur och kreativt skapande är välkommen att ansöka. Det gäller
oavsett om du har större eller mindre erfarenhet inom kulturområdet. Projektet ska genomföras i Malmö och ska vara öppet för publik eller deltagare.

Läs igenom Bestämmelser för Stipendiet Kulturkraft innan du ansöker.

Du kan välja att ansöka om 10 000 kr eller 20 000 kr.
För mer information och råd om vilket belopp du bör söka för ditt projekt se vanliga frågor och svar.

Ansökan görs digitalt genom vår e-tjänst. Ansökan kan göras löpande och ska skickas in minst 2 månader innan projektet ska genomföras.

När projektet är genomfört ska du skicka in en redovisning. Redovisningen skickas in genom samma e-tjänst som ansökan. Information om hur du gör för att redovisa skickas ut i samband med besked om beslut.

Om du fick Stipendiet Kulturkraft beviljat under 2018 ska du redovisa i en annan e-tjänst. Länk till denna e-tjänst skickas ut till berörda.

Senast ändrad: 2019-03-15 13:57