Malmö stads kulturstipendier

Kulturnämnden utlyser varje år Malmö stads kulturstipendier. Varje år delas cirka 12 stipendier ut inom olika konstområden för konstnärlig utveckling och värdefulla insatser. Därtill tilldelas en kulturutövare ett stipendium till minne av Gunni Johansson

Stipendier för konstnärlig utveckling

Stipendiet riktas till personer som är i början av en professionell konstnärlig yrkesbana. Varje år ska minst åtta stipendier delas ut och fördelningen ska representera en bredd av olika konstformer. Stipendiet kan endast sökas för egen räkning

Vem kan få kulturstipendium för konstnärlig utveckling?

 • Enskilda personer som är folkbokförda i Malmö
 • En person kan endast få stipendiet en gång

Vad prioriteras?

 • Sökande som har en avslutad konstnärlig utbildning på högskolenivå eller som har förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt
 • Sökande som efter slutförd utbildning eller motsvarande etablering varit konstnärligt yrkesverksamma i upp till fem år
 • Konstnärlig kvalitet samt ett självständigt och aktivt konstnärskap
 • Anknytning till Malmös kulturliv

Nästa period för ansökan är från 28 januari till 15 februari 2019.

Stipendier för värdefulla insatser

Stipendiet riktas till personer som genom en mångårig kulturgärning gjort ett bestående avtryck i Malmös kulturliv. Varje år delas två stipendier ut. Personer och organisationer i Malmö kan föreslå stipendiater – nominera. Stipendiet kan inte sökas för egen räkning.

Vem kan få kulturstipendium för värdefulla insatser?

 • Enskilda personer med tydlig anknytning till Malmö.
 • En person kan endast få stipendiet en gång.

Vad prioriteras?

 • Personer som under lång tid, genom ett framstående konstnärskap eller genom andra insatser, bidragit till att berika och utveckla Malmös kulturliv.

Nästa period för nominering är från 28 januari till 15 februari 2019.

För båda stipendierna gäller

 • Ansökan och nominering kan göras en gång per år.
 • Ansökan och nominering ska göras genom kulturförvaltningens e-tjänster och enligt givna anvisningar.
 • Stipendierna ges med samma belopp till varje stipendiat. Beloppet 2018 var 35 000 kr.
 • Stipendierna delas ut i maj varje år vid en offentlig ceremoni.

Kulturstipendium till minne av Gunni Johansson

Stipendiet riktar sig till talangfulla kulturutövare inom teater/musikteater, dans och klassisk musik. Stipendiet à 50 000 kr tilldelas en stipendiat per år under tio år (t.o.m. år 2028).

Stipendiet är inte sökbart, urval sker i samband med ordinarie fördelning av Malmö stads kulturstipendier.

Senast ändrad: 2019-02-08 14:05