Malmö stads kulturstipendier

Kulturnämnden utlyser varje år Malmö stads kulturstipendier. Varje år delas cirka 12 stipendier ut inom olika konstområden.

Stipendierna är av två slag:

Stipendier för konstnärlig utveckling

Stipendiet riktas till personer som är i början av en professionell konstnärlig yrkesbana. Varje år ska minst åtta stipendier delas ut och fördelningen ska representera en bredd av olika konstformer. Stipendiet kan endast sökas för egen räkning

Vem kan få kulturstipendium för konstnärlig utveckling?

 • Enskilda personer som är folkbokförda i Malmö
 • En person kan endast få stipendiet en gång

Vad prioriteras?

 • Sökande som har en avslutad konstnärlig utbildning på högskolenivå eller som har förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt
 • Sökande som efter slutförd utbildning eller motsvarande etablering varit konstnärligt yrkesverksamma i upp till fem år
 • Konstnärlig kvalitet samt ett självständigt och aktivt konstnärskap
 • Anknytning till Malmös kulturliv

Stipendier för värdefulla insatser

Stipendiet riktas till personer som genom en mångårig kulturgärning gjort ett bestående avtryck i Malmös kulturliv. Varje år delas två stipendier ut. Personer och organisationer i Malmö kan föreslå stipendiater – nominera. Stipendiet kan inte sökas för egen räkning.

Vem kan få kulturstipendium för värdefulla insatser?

 • Enskilda personer med tydlig anknytning till Malmö.
 • En person kan endast få stipendiet en gång.

Vad prioriteras?

 • Personer som under lång tid, genom ett framstående konstnärskap eller genom andra insatser, bidragit till att berika och utveckla Malmös kulturliv.

För båda stipendierna gäller

 • Ansökan och nominering kan göras en gång per år. Nästa period för ansökan och nominering är från 28 januari till 15 februari 2019.
 • Ansökan och nominering ska göras genom kulturförvaltningens e-tjänster och enligt givna anvisningar. Länkar till e-tjänsterna kommer att finnas här under den aktuella perioden.
 • Stipendierna ges med samma belopp till varje stipendiat. Beloppet 2018 var 35 000 kr.
 • Stipendierna delas ut i maj varje år vid en offentlig ceremoni.

Senast ändrad: 2018-12-04 10:39