$left
$middle

Malmömorgon

Starta dagen med färsk input och tankeväckande diskussioner! Våra populära morgonmöten har fått en makeover och blir "Malmömorgon". Varje event kommer att fokusera på ett aktuellt tema för Malmös näringsliv.

Malmömorgon är ett möte i mini-konferensformat med Näringslivsdirektör Micael Nord som moderator. Vi ser fram emot att bjuda på en bred mix av spännande keynote speakers, framtidsspanare och panelgäster. Kom och börja dagen med oss på Slagthuset. 

Vi samlas fysiskt på plats i Slagthuset med ingång från Claesgatan. För dig som inte har möjlighet att delta går det också att anmäla sig till digital stream.

Dörrarna öppnar 06:45 med mingel och frukost. Programmet börjar 07:15.

Kommande event

8 juni: En livsviktig Malmömorgon - Livsmedel, framtiden, innovationer och matförsörjning

Tema:

Vad kan vi vänta oss av framtidens mat? En av de mer spännande upptäckterna under senare är att det går att odla grönsaker utan jord. Vad kan vi odla i de befintliga kulvertsystem som redan finns under Malmö?

I tider av oro i världen måste vi säkra vår egen försörjning av livsmedel. Det övergripande målet för livsmedelsstrategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet.

Livsmedelssektorn har potential att vara nästa stora arena för innovativ tillväxt. Här finns en stark position kring klimatsmart och cirkulär livsmedelsproduktion, samt utveckling av nya hållbara livsmedel. Innovation är också en nyckel till att säkra konkurrenskraft och tillväxt i livsmedelsexporten.

Tidigare events