Fritidsnämndens ledamöter

Fritidsnämnden är kommunens centrala politiska organ för fritidsfrågor. Nämnden ska, i förhållande till kommunens allmänna utveckling och tillgängliga resurser, planera och samordna åtgärder och frågor som kommunen kan ha att handlägga inom fritidssektorn.

Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Ordförande i fritidsnämnden är Ewa Bertz (L), vice ordförande är Sven-Erik Rasmusson (S) och andre vice ordförande är Tony Rahm (M).

Senast ändrad: