$left
$middle

Frågor till dig som slutar på miljöförvaltningen

Innan du lämnar oss för nya utmaningar ber vi dig svara på några frågor om din tid som medarbetare på miljöförvaltningen. Vi kommer att använda svaren i miljöförvaltningens fortsatta arbete med att vara en attraktiv arbetsplats.

Dina svar kommer att behandlas helt anonymt och kommer inte att kopplas till dig som person.

1) Hur var ditt första intryck av miljöförvaltningen som arbetsplats? * (obligatorisk)

2) Hur fungerade introduktionen du fick som nyanställd?  * (obligatorisk)

3) Hur tycker du att samarbetet inom din arbetsgrupp har fungerat?  * (obligatorisk)

4) Hur har samarbetet fungerat mellan din enhet och andra enheter i huset?

5) Hur tycker du att samverkansformerna som finns på miljöförvaltningen har fungerat, dvs. arbetsplatsträff, medarbetarsamtal och lönesamtal? * (obligatorisk)

6) Har du synpunkter på lönesättning och kompetensutveckling?
7) Vilka möjligheter har du haft att påverka din egen arbetssituation? * (obligatorisk)

12) Skulle du rekommendera en vän att börja arbeta på miljöförvaltningen?  * (obligatorisk)