Miljönämnden - politisk ledning

Miljönämnden ansvarar enligt lag för kommunens tillsyns- och kontrolluppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet. Miljönämnden ansvarar för strategiskt och långsiktigt miljöarbete och ska processleda, stödja och samordna kommunens miljöarbete för en hållbar utveckling.

Miljönämnden ska följa hälsoskyddets samt den yttre miljöns tillstånd och utveckling och ansvarar för kommunens konsumentvägledning, energi- och klimatrådgivning samt arbete med Fairtrade City. 

Miljönämndens uppdrag framgår i reglemente fastställt av kommunfullmäktige.

Kommunalråd med beredningsansvar för verksamhetsområden kopplade till miljönämnden: Simon Chrisander (L).

Sammanträdesdagar

Här är sammanträdesdagarna

Miljönämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Senast ändrad: