$left
$middle

IT och digitalisering

Avdelningen har uppdraget att leda och samordna IT och digitalisering så att Malmö stad agerar som en organisation med gemensamma riktlinjer.

IT-lösningarna blir säkrare och mer funktionella när staden får en samordnad digital infrastruktur med gemensamma IT-plattformar, processer och kompetenser.

När kompetensen samlas och samordnas i en avdelning får vi en annan helhetssyn och kan utgå mer från förvaltningarnas behov i utvecklingsarbetet, samtidigt som vi får bättre förutsättningar att integrera olika system och IT-plattformar.

Kontakta oss

Serviceförvaltningen

Telefon:
040-34 10 00
Postadress:
Serviceförvaltningen Serviceförvaltningen, Malmö stad 205 80 Malmö
Besöksadress:
Henrik smithsgatan 13
sv