$left
$middle

Hela staden är ett monument

Hela staden är ett monument är en utställning inom ramen för projektet antirasistiskt monument. Den består av flera tillfälliga verk och kommer finnas att se på olika platser i omgångar runt om i Malmö under 2022 och 2023.

En grågrön husfasad med många fönsterpartier och inglasade balkonger på rad

Fotograf: Ikram Abdulkadir

Se utställningens olika delar

Den 17 juni invigdes utställningen på Vänskapstorget i Folkets park. Under resten av 2022 och början av 2023 kommer det gå att se de tillfälliga verken i olika omgångar på olika platser runt om i Malmö. Var, när och hur en kan ta del av utställningens olika delar hittar du under program och seminarier.

De har fått uppdraget att skapa tillfälliga verk

Hela staden är ett monument är en utställning med tillfälliga offentliga verk som kommer visas i omgångar runt om i Malmö. Konstnärerna Arkiv S, Hanni Kamaly, Salad Hilowle, Ikram Abdulkadir samt Felicia Mulinari och Athena Farrokhzad (Amfi) för en dialog med åskådaren genom utställningens olika delar där konsten blir en väg till kontakt med Malmös historia, samtid och framtid.

Bildkollage med sju personer uppradade bredvid varandra.

Agnes Rosenberg, Felicia Mulinari och Saga Gärde från Amfi, samt Ikram Abdulkadir, Hanni Kamaly, Salad Hilowle och Simon Ferner.

Utställningen ser staden som ett monument

Precis som titeln avslöjar, öppnar utställningen upp för tanken om att närma sig staden som ett monument. Därmed blir staden och dess invånare bärare och skapare av makt, minnen och historia. Samtliga verk är skapade specifikt för utställningen och baserade på flera månaders research i och om Malmö. Verken möts genom konstnärernas olika praktiker och undersöker såväl maktstrukturer som omsorgs- och minnespraktiker i det offentliga rummet.

En röd tråd i konstnärernas arbete är utforskandet av hur rasistiska strukturer påverkar vilka erfarenheter och minnen som gemensamt skapar en stads berättelser. Gemensamt för verken är att de ställer frågor och säger något viktigt till framtiden.

En del av projektet Antirasistiskt Monument

Utställningen är en del av konstprojektet Antirasistiskt Monument. Projektet arbetar för att skapa en gemensam plats i staden som gestaltar erfarenheter av rasism och öppnar upp för en större diskussion om rasism i relation till minnespolitik, historiografi och konstnärlig gestaltning. Projektet Antirasistiskt Monument uppstod 2019 tack vare de malmöbor som startade ett medborgarinitiativ genom ett medialt upprop i Sydsvenskan.

Nya perspektiv på offentlig konst

Konstverken ska bidra med nya perspektiv på hur konst i det offentliga rummet kan se ut och upplevas. När konsten är tillfällig ges konstnärerna möjlighet att arbeta på andra sätt. Det kan också innebära en ny roll för publiken som aktiva medskapare och deltagare i den konstnärliga processen.

sv