$left
$middle

Malmös krisberedskap

Även om Malmö stad har en god krisberedskap så är den också beroende av att vi tillsammans tar ansvar. När vi drabbas av allt från oförutsedda händelser till katastrofer, måste prioriteringar göras till samhällsservicen fungerar som vanligt igen.

Så klarar Malmö en kris

Även om krisberedskapen i Sverige är god är den också beroende av att var och en har en viss egen beredskap. När vi drabbas av någon typ av kris måste prioriteringar göras tills samhällsservicen fungerar normalt igen.
Här finner du information om hur du kan öka din hemberedskap

Här delar andra Malmöbor sin kunskap om hur du kan förbereda dig

På Myndiheten för säkerhet och beredskaps hemsida kan du läsa mer om risker och säkerhet för privatpersoner

Så hanterar Malmö stad en kris

Malmö stad ska kunna utföra sina viktigaste uppdrag även om oönskade händelser inträffar. Grunden i Malmö stads krisberedskap är flexibilitet och kreativitet. Vårdtagaren kanske inte får städat, men ska alltid ha mat och nödvändig medicin.

Vid en kris ligger ansvaret i första hand hos de närmast berörda. Den som har ett ansvar under normala förhållanden har samma ansvar vid en kris. En kris ska, så långt det är möjligt, hanteras av den förvaltning, bolag eller förbund som drabbats.

Så förbereder sig Malmö stad för kriser

Malmö stads arbete med krisberedskap regleras i Malmö stads plan för hantering av oönskade händelser.

Här kan du läsa Malmö stads plan för hantering av oönskade händelser Pdf, 377.6 kB.

Alla Malmö stads förvaltningar har även framtagna planer för hur de ska hantera oönskade händelser.

Malmö stad arbetar kontinuerligt med att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser. Det handlar om att identifiera och analysera hot och risker som kan leda till svåra påfrestningar för Malmö.


Kontakta oss

Krisberedskap

sv