$left
$middle

Malmös krisberedskap

Även om Malmö stad har en god krisberedskap så är den också beroende av att vi tillsammans tar ansvar. När vi drabbas av allt från oförutsedda händelser till katastrofer, måste prioriteringar göras till samhällsservicen fungerar som vanligt igen.

Är du beredd?

Även om krisberedskapen i Sverige är god är den också beroende av att var och en har en viss beredskap. När vi drabbas av någon typ av kris måste prioriteringar göras tills samhällsservicen fungerar normalt igen. Då är det bra att vara förberedd!

dinsäkerhet kan du också läsa mer om risker och säkerhet för privatpersoner.

Så hanterar Malmö stad en kris

Malmö stad ska kunna utföra sina viktigaste uppdrag även om oönskade händelser inträffar. Grunden i Malmö stads krisberedskap är flexibilitet och kreativitet. Vårdtagaren kanske inte får städat, men ska alltid ha mat och nödvändig medicin.

Vid en kris ligger ansvaret i första hand hos de närmast berörda. Den som har ett ansvar under normala förhållanden har samma ansvar vid en kris. En kris ska, så långt det är möjligt, hanteras av den förvaltning, bolag eller förbund som drabbats.

Så förbereder sig Malmö stad för kriser

Alla Malmö stads förvaltningar har en plan för krishantering. Kommunens krisberedskap styrs av dessa och en plan för central krisledning.  Pdf, 589.8 kB. (Pdf, 589.8 kB)Det finns också en utvecklingsplan för Malmö stads krisberedskap. Pdf, 690.9 kB. (Pdf, 690.9 kB)

I de fall där den drabbade förvaltningen inte har förmåga att hantera krisen själv aktiveras Malmö stads centrala krisledning.

Staden förbereder sig för att möta och hantera olika kriser genom att utveckla sina krisberedskapsplaner och att öva regelbundet.

En risk och sårbarhetsanalys Pdf, 2.8 MB. (Pdf, 2.8 MB) utgör grunden för Malmö stads krisberedskap.