Utanför detaljplanerade områden

Om din fastighet ligger utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse kan du göra vissa åtgärder utan bygglov.

Du behöver till exempel inte bygglov om du ska göra mindre tillbyggnader av bostadshus och komplementbyggnader. Du får också bygga helt fristående komplementbyggnader i direkt närhet av bostadshuset, men de får inte dominera över det ursprungliga huset. Murar och plank i direkt närhet av bostadshuset kräver inte heller bygglov.

Prata med din granne

Om du bygger närmare gränsen än 4,5 meter måste berörda grannar godkänna det. Överenskommelsen bör vara skriftlig.

Hur vet jag om min fastighet ligger utanför detaljplanerat område?

På Malmös stadskarta hittar du alla gällande detaljplaner. 
Klicka på länken nedan, gå in på fliken Stadsplanering & trafik > Stadsplanering & visioner > Gällande detaljplaner > Detaljplaner.

Till stadsatlasen

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2019-04-12 13:40