Förvaltningsledning

Förvaltningsledningen leds av förvaltningsdirektören och består av  fem utbildningschefer samt fem avdelningschefer.

En viktig uppgift för förvaltningsledningen vid sidan av att svara för den strategiska ledningen av organisationen är att säkerställa att förvaltningens samtliga verksamhetsdelar och stödfunktioner, såväl i strategiskt beslutsfattande som i det dagliga arbetet, alltid utgår från verksamhetens behov och primära uppdrag på den pedagogiska arenan.

Peter Lindberg

Peter Lindberg
Förskoledirektör

Telefon: 0733-70 89 64
E-post: peter.11.lindberg@malmo.se

(Klicka på bilden för högre upplösning)

Annika Niehoff
HR-chef

Telefon: 0701-43 20 91
E-post: annika.niehoff@malmo.se

(Klicka på bilden för högre upplösning)

Ana Maria Deliv

Ana Maria Deliv
Kvalitet- och myndighetschef

Telefon: 0705-55 47 82
E-post:ana-maria.deliv@malmo.se

(Klicka på bilden för högre upplösning)

Mats Holmström

Mats Holmström
Kommunikationschef

Telefon: 0766-10 90 37
E-post: mats.holmstrom@malmo.se

(Klicka på bilden för högre upplösning)

Mats Holmström

Agneta Sjölund
Ekonomichef

Telefon: 0729-74 03 02
E-post: agneta.sjolund@malmo.se

(Klicka på bilden för högre upplösning)

Elsa Mattia

Elsa Mattia
Utbildningschef

Telefon: 0706-94 72 59
E-post: elsa.mattia@malmo.se

(Klicka på bilden för högre upplösning)

Jan-Ola Olsson

Jan-Ola Olsson
Utbildningschef

Telefon: 0708-29 32 16
E-post: jan-ola.olsson@malmo.se

(Klicka på bilden för högre upplösning)

Peter Wahlström

Peter Wahlström
Utbildningschef

Telefon: 0734-34 98 00
E-post: peter.wahlstrom@malmo.se

(Klicka på bilden för högre upplösning)

Margaretha Danielsson

Margaretha Danielsson
Utbildningschef

Telefon: 0706-70 66 81
E-post: margaretha.danielsson@malmo.se

Ainileena Niva
Utbildningschef

Telefon: 0721-85 00 37
Mail: ainileena.niva@malmo.se

(Klicka på bilden för högre upplösning)

 

 

Senast ändrad: 2020-06-01 11:20