Uppdaterad 11 maj 2020

11 maj 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Vårdnad, boende och umgänge

När föräldrar inte kan komma överens om vårdnad, boende och umgänge för sina gemensamma barn görs en utredning med barnens bästa i fokus. Föräldrar som är överens kan reglera frågor om vårdnad av barn, barns boende och umgänge genom avtal. Du som förälder kan också få rådgivning och information om vårdnad, boende och umgänge kring gemensamma barn.

Information med anledning av coronaviruset och covid-19

Vi har tills vidare stängt vår drop in. Ring istället till vår rådgivningstelefon 040-34 52 48 som är öppen vardagar 10.00-11.30.


Läs mer om Malmö stads arbete med coronaviruset och covid-19

Om svårigheterna inte är kopplade till föräldraskapet utan till din relation till medföräldern så rekommenderar vi att ni i stället kontaktar Familjerådgivningen.

Mer om Familjerådgivningen

Avtal kring vårdnad, boende och umgänge

Familjerätten kan upprätta ett juridiskt bindande avtal. Ett godkänt avtal gäller och har samma verkan som en tingsrättsdom.

Utredning vid vårdnadstvist

I de fall föräldrarna inte är överens om vårdnaden, boendet eller umgänget måste en utredning göras. En utredning kan endast begäras av domstol. Syftet med utredningen är att ta reda på vad som är bäst för barnet. Utredningen ska därför rikta in sig på barnet och dess behov.

Utredningen inleds ofta med ett samtal med varje förälder där information lämnas om hur utredningen kommer att genomföras. Tider bokas in för samtal och hembesök. Innan utredningen skickas till tingsrätten får föräldrarna läsa utredningen i sin helhet och ges möjlighet att lämna synpunkter.

Materialet sammanställs och utmynnar i utredarens bedömning, förslag till beslut eller en konsekvensbeskrivning. Detta blir en del av underlaget för tingsrättens beslut.

Viktigt att veta

Barn har rätt att uttrycka sina åsikter, men de har ingen skyldighet att välja mellan föräldrarna. Utredningen kan när som helst begäras vilande vid domstolen om föräldrarna vill försöka enas genom samarbetssamtal.

Mer om samarbetssamtal

Utredningen kan också avbrytas om föräldrarna kommer överens. Det som en förälder berättar eller på annat sätt delger utredaren har även den andre föräldern rätt att ta del av.

Rådgivning för vårdnad, boende och umgänge

Till oss kan föräldrar vända sig för råd och information om vårdnad, boende och umgänge kring gemensamma barn. Vi vägleder till rätt stöd och hänvisar vid behov till annan instans för att ni föräldrar ska kunna komma överens i dessa frågor.

Vår rådgivningstelefon har öppet alla vardagar mellan klockan 10.00 och 11.30. Ring oss på 040-34 52 48. Du kan också skicka e-post till familjerattsbyran@malmo.se.