Bokens förskola

Förskolan erbjuder en lugn och trygg verksamhet inspirerad av Reggio Emilia-pedagogiken. Lek, skapande, utforskande, nyfikenhet och lust att lära är grunden för vårt arbete och barnens utveckling. Vår verksamhet är varierande och stimulerande.

Vi har engagerade pedagoger som skapar förtroendefulla relationer, har höga förväntningar och anpassar sitt arbetssätt efter barnens förutsättningar, behov och vilja att lära.

Vi arbetar utifrån ett gemensamt tema; I sagornas värld. Temat utgår från ett undersökande och utforskande arbetssätt och ger barnen ett ökat inflytande över sin vardag. Förskolan strävar efter att ge barnen stöd att utvecklas genom upplevelser som stimulerar fantasi, kreativitet och lek.

Föräldrabesök
Är du intresserad av att besöka förskolan, så är du välkommen att kontakta oss på telefon, 0723-87 90 13.

Viktiga datum

Verksamhetstvecklingsdagar under hösten 2020 är 4 september och 27 november. Dessa dagar är förskolan stängd. Vid behov kan barnomsorg lösas på en annan förskola. Anmäl detta senast 14 dagar i förväg.

Kontakta oss:

Spöket 0721-67 08 63

Tigern 0721-70 99 91

Myran 0723-87 90 13

Senast ändrad: 2020-06-30 16:11