Södra Sommarstadens förskola

Södra Sommarstadens förskola är belägen intill Pildammsparken. Förskolan har miljöer som bjuder in till lek, fantasi och kreativitet såväl ute som inne.
Förutom uppdraget att arbeta utifrån läroplanen arbetar förskolan med Ögonblicksforskning med fokus på barnkonventionen och relationell pedagogik.
Vi ser en trygg och god relation med barnen som grunden för det livslånga lärandet. Pedagogerna är närvarande i mötet med barnen och planerar verksamheten utifrån barnens förmågor, tankar, idéer och förundran.

Viktiga datum

Verksamhetsutvecklingsdagar för personalen 2020:
B-huset 27 maj, 23 september och 5 november.
D-huset 8 juni, 30 september och 23 november.
Dessa dagar är förskolan stängd

Kontakta oss:

B-huset
Blåbäret
0766-33 78 31
Krokodilen
0766-33 77 64
Musen
0766-33 77 90
Snobben 0766-33 77 98

D-huset
Fullmånen
0709-16 33 72
Lila Regnbågen
0709-16 33 73
Nymånen
0709-16 33 51
Röda Regnbågen
0709-16 33 36

Senast ändrad: 2020-05-19 12:36