Svansjöns förskola

Vi är en mångkulturell förskola med språket som viktig del av vår verksamhet. Vi arbetar med att utveckla barnens olika förmågor där leken och samspelet mellan barnen har stor betydelse.
Förskolan arbetar efter läroplanen och Malmö stads värdegrund
där trygghet, tillit, demokrati och inflytande är viktiga ledord.
På Svansjöns förskola lägger vi grunden för ett livslångt lärande.

Vi arbetar med åldershomogena grupper; fyra avdelningar med yngre barn och fem avdelningar med äldre barn, inklusive en cykelavdelning.

Viktiga datum

Verksamhetsutvecklingsdagar för personalen under våren 2020 är:
28 augusti och 4 december. Då är förskolan stängd.

Kontakta oss:

Paletten 0731-42 94 67, ingång A 
Trumpeten 0731-42 94 53, ingång B
Kritan 0731-42 94 65, ingång C
Trollflöjten 0731-42 94 56, ingång D
Trubaduren 0731-42 94 61, ingång E

Kulissen 0731-42 94 52, ingång F
Krumeluren 0731-42 94 64, ingång G​

Pärlfisken 0731-42 94 76, ingång H
Hjulia 0731-42 94 71, ingång H


Köket 0731-41 61 47

Om man vill komma och titta på förskolan går det bra att boka in sig. För tidsbokning kontakta: Camilla Schützler,sektionschef, 0731-465398.

Senast ändrad: 2020-05-20 13:50