Publicerad 24 oktober 2019

24 oktober 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Bussparkering

Turistbussar har reserverade parkeringsplatser på ett flertal ställen centralt i staden. Parkering av andra bussar är tillåten på avgiftsbelagda sträckor samt på sträckor där p-skiva gäller.

Regler och bestämmelser för P-skiva

Reserverade parkeringsplatser för turistbussar finns på följande gator:

  • Arenagatan vid Hyllie – 11 platser
  • Carl Gustafs väg vid Pildammsparken - 10 platser, avgift dagtid
  • Cypressgatan – 1 plats, endast dagtid
  • Norra Vallgatan öster Slottsgatan - 2 platser, avgift dagtid
  • Norra Vallgatan väster Mälarbron - 2 platser, avgift dagtid
  • Norra Vallgatan vid Drottningtorget - 2 platser, avgift dagtid
  • Lilla Varvsgatan intill Västra hamnens skola, 2 platser, 4 timmar med p-skiva
  • Lilla Varvsgatan mittemot Stapelbäddsparken, 1 plats, 4 timmar med p-skiva
  • Ångbåtsbron norr om Malmö central, 2 platser, 4 timmar med p-skiva
  • Österhagsgatan i Kirseberg, 1 plats

Turistbussarnas hållplats för av- och påstigning finns på södra sidan av Gustav Adolfs torg, vid Lilla Nygatan. Här får bussarna parkera i max 15 minuter.

Övriga bussparkeringar

Öresundsterminalen erbjuder cirka 80 parkeringsplatser till förfogande på Terminalgatan 10 i Arlöv. Dessa är låsta och kameraövervakade på natten. Mer information finns på Öresundsterminalens webbplats.

Tänk på att parkeringsförbud kan gälla på bussparkeringarna under vissa dagar för att städningsarbete ska kunna utföras.