Publicerad 24 oktober 2019

24 oktober 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Miljöparkering

Miljöparkering är ett parkeringsförbud som gäller under några timmar en gång i månaden. Parkeringsförbudet används för att vi ska kunna komma åt att städa Malmös gator så effektivt som möjligt, men även för att kunna utföra andra arbeten under tiden då förbudet gäller.

Under tiden som miljöparkering gäller utförs exempelvis lagning av asfalt och snö- och halkbekämpning. Vilka tider som gäller för miljöparkering framgår av vägmärkena på de aktuella gatorna eller parkeringsplatserna. Klicka på kartan nedan för att se miljöparkeringsområden samt tiderna när parkeringsförbudet gäller för varje område.

Regler för miljöparkering

Det är alltid förbjudet att parkera under hela den tiden som vägmärket för miljöparkering visar, även om parkeringsplatsen till synes är ledig. På vägmärket ser du klockslag och vilka dagar parkeringsförbudet gäller. Tiderna för miljöparkering är valda för att passa våra städrutiner men för att orsaka så lite störningar som möjligt försöker vi städa bostadsgator under dagtid och affärsgator under kvällstid.

Miljöparkering gäller även helger och röda dagar på platser där det aktuella vägmärket är uppsatt.

Miljöparkering på avgiftsbelagda platser

På platser med avgiftsbelagd parkering har vi valt att i största möjliga mån lägga tider för miljöparkering utanför betaltiden. Det har vi gjort för att undvika missförstånd så att du inte löser parkeringsbiljett när det egentligen är parkeringsförbud.