Uppdaterad 22 oktober 2020

22 oktober 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Parkeringsavgifter

Malmö är uppdelat i ett antal parkeringsområden där olika taxor gäller. Vad som gäller för platsen du parkerar på står på det tillhörande vägmärket.

Under 2019 och 2020 ändras systemet för parkeringsavgifter successivt i Malmö. Taxeringssystemet med färgbiljetterna röd, vit, grön och blå kommer döpas om till taxa A–F.

Parkeringsavgiften du betalar vid parkeringsplatsen är beroende på vilken taxa som gäller inom området. Det som skiljer de olika taxorna åt är priset samt under vilka timmar på dygnet de måste användas.

Observera att parkeringstaxorna kan ändras och att det alltid är vad vägmärket visar på plats som gäller. Om inget vägmärke finns på platsen får man parkera högst 24 timmar på gatan under vardagar, det vill säga oftast måndag till fredag.

Om du ska ha bilen parkerad en längre period är det oftast förmånligare att ställa den i ett parkeringshus, där avgiften ofta är lägre. På Parkering Malmös webbplats får du en översikt över Malmö stads parkeringshus.

Taxor

Under vilka timmar på dygnet som parkeringsavgift ska betalas varierar mellan olika områden och p-platser i staden. Timavgiften varierar också mellan de olika platserna. Det står på vägmärket på varje plats vad som gäller.

Betald avgift efter viss taxa gäller under giltighetstiden på alla platser med samma eller lägre taxa.

Parkeringsavgifter per timme

Taxa (biljett)

Avgift per timme

Taxa A (blå biljett)

25 kronor

Taxa B (röd biljett)

20 kronor

Taxa C (vit biljett)

15 kronor

Taxa D (grön biljett)

10 kronor

Taxa E

10 kronor mellan kl. 9.00 och 18.00 måndag–lördag. Övrig tid kostar det 2 kr per timme.

Taxa F

1 krona

Se på kartan vilka avgifter som kan förekomma inom respektive parkeringsområde. På kartan markeras områden som har vita parkeringsbiljetter med gråa streck för bättre synlighet.

Kartan kan innehålla felaktigheter och påverkas av tillfälliga regleringar. Titta alltid på det aktuella vägmärket gällande avgift för parkering.