För anhöriga och närstående

Oroar du dig för någon som dricker för mycket, tar droger eller spelar överdrivet mycket? Mår du själv dåligt på grund av någon annans livssituation? Malmö stad kan ge råd och stöd.

Öppenvårdshuset Gustav

Öppenvårdshuset Gustav ligger centralt i Malmö och erbjuder stöd till anhöriga till personer med missbruks- och beroendeproblem.

Maria Malmö

Stöd till anhöriga och närstående till unga med missbruksproblem. Du kan få stöd både via besök och telefon. Maria Malmö erbjuder även anhörigstödsutbildning i grupp.

Barngrupper

Barngrupperna vänder sig till barn mellan 7-15 år som lever eller har levt i familjer där det förekommer psykisk sjukdom, missbruk eller våld.

Anhörigstöd på behandlingshem

På behandlingshem finns ofta anhörigveckor och anhörigbehandling. Kontakta socialtjänsten eller behandlingshemmet för mer information.

Telefonstöd:
Hassela helpline 0200-220 555 (bemannad 9-15)
Bris 0200-230 230  
Bris vuxentelefon (om barn) 077-150 50 50


Läs mer:
Maskrosbarn
Adult children anonymous
Al-Anon
Nar-Anon
Föräldraföreningen mot narkotika (FMN)
Anhörigstöd

Senast ändrad: 2016-11-29 11:21