Missbruk & beroende

Har du problem med alkohol, droger eller överdrivet spelande om pengar? Känner du någon som har det?

Rådgivning eller behandling

Du kan kontakta socialtjänsten i det område som du bor i. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Du kan också söka hjälp inom sjukvården:

På Brukarportalen hittar du länkar till brukarföreningar och andra frivilligorganisationer som kan ge dig rådgivning. Länk till Brukarportalen, extern webbplats

Testa dig själv

Funderar du över din eller någon annans alkoholvanor eller droganvändning? I länkarna nedan hittar du bland annat test, råd och självhjälpsprogram:

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-04-30 15:35