Stöd till kvinnor med opioidberoende vid LARO
Hasselgatan Malmö

På LARO Hasselgatan Malmö arbetar sjukvård och socialtjänst under ett och samma tak för att hjälpa dig med ditt beroende. Teamet består av läkare, sjuksköterskor, kurator, socialsekreterare, psykolog, skötare och medicinsk sekreterare.

För dig som är kvinna och är i behov av psykosociala insatser finns det möjlighet att få kontakt med socialsekreterare från Malmö stad. Du behöver vara folkbokförd i Malmö. Socialsekreterarna erbjuder rådgivning, motiverande och stödjande samtal och även praktiskt stöd som kan hjälpa dig nå dina personliga mål. Exempel på det är att socialsekreteraren kan följa med på besök utanför LARO Hasselgatan Malmö så som till sjukvården, myndighetsbesök, aktiviteter eller behandlingshem.

Vi erbjuder

  • läkarbedömning
  • samtalsstöd med socialsekreterare, sjuksköterska och kurator
  • neuropsykiatriska utredningar
  • medicinering (metadon och buprenorfin)
  • provtagning
  • psykologkontakt
  • personligt anpassade psykosociala insatser
  • samordning av insatser
  • olika former av gruppaktiviteter.

Ansökan till LARO Hasselgatan Malmö

Du är välkommen att göra en ansökan genom att kontakta
receptionen, 040-33 71 62.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-05-02 16:18