Bussparkering

I Malmö kan turistbussar parkera på ett flertal ställen centralt i Malmö.

Reserverade platser finns här:

 • Arenagatan vid Hyllie – 11 platser
 • Carl Gustafs väg vid Pildammsparken  - 10 platser, avgift dagtid
 • Cypressgatan – 1 plats, endast dagtid
 • Norra Vallgatan öster Slottsgatan - 2 platser, avgift dagtid
 • Norra Vallgatan väster Mälarbron - 2 platser, avgift dagtid
 • Norra Vallgatan vid Drottningtorget  - 2 platser, avgift dagtid
 • Lilla Varvsgatan intill Västra hamnens skola, 2 platser, 4 timmar med p-skiva
 • Lilla Varvsgatan mittemot Stapelbäddsparken, 1 plats, 4 timmar med p-skiva
 • Ångbåtsbron norr om Malmö central, 2 platser, 4 timmar med p-skiva
 • Österhagsgatan i Kirseberg, 1 plats

I övrigt är parkering av bussar tillåten

 • på avgiftsbelagd sträcka
 • på sträcka där p-skiva gäller

Innan parkering sker, tänk på att parkeringsförbud kan gälla under vissa dagar för att städning ska kunna ske.

Hållplats för av- och påstigning av turistbussar: Gustav Adolfs torgsödra sidan vid Lilla Nygatan. Parkering 15 minuter.

Jörgen Kocksgatan - 24 timmar, 50 platser.

Öresundsterminalen erbjuder cirka 80 platser till förfogande på Terminalgatan 10 i Arlöv. Dessa är låsta och kameraövervakade på natten. Mer info 040-590 900 eller Öresundsterminalens webbplats.

Miljözonsbestämmelser gäller för centrala delarna av Malmö och omfattar även tunga bussar.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-18 11:55