Bussparkering

I Malmö kan turistbussar parkera på ett flertal ställen centralt i Malmö.

Reserverade platser finns här:

 • Arenagatan vid Hyllie – 11 platser
 • Carl Gustafs väg vid Pildammsparken  - 10 platser, avgift dagtid
 • Cypressgatan – 1 plats, endast dagtid
 • Norra Vallgatan öster Slottsgatan - 2 platser, avgift dagtid
 • Norra Vallgatan väster Mälarbron - 2 platser, avgift dagtid
 • Norra Vallgatan vid Drottningtorget  - 2 platser, avgift dagtid
 • Lilla Varvsgatan intill Västra hamnens skola, 2 platser, 4 timmar med p-skiva
 • Lilla Varvsgatan mittemot Stapelbäddsparken, 1 plats, 4 timmar med p-skiva
 • Ångbåtsbron norr om Malmö central, 2 platser, 4 timmar med p-skiva
 • Österhagsgatan i Kirseberg, 1 plats

I övrigt är parkering av bussar tillåten

 • på avgiftsbelagd sträcka
 • på sträcka där p-skiva gäller

Innan parkering sker, tänk på att parkeringsförbud kan gälla under vissa dagar för att städning ska kunna ske.

Hållplats för av- och påstigning av turistbussar: Gustav Adolfs torgsödra sidan vid Lilla Nygatan. Parkering 15 minuter.

Jörgen Kocksgatan - 24 timmar, 50 platser.

Öresundsterminalen erbjuder cirka 80 platser till förfogande på Terminalgatan 10 i Arlöv. Dessa är låsta och kameraövervakade på natten. Mer info 040-590 900 eller Öresundsterminalens webbplats.

Miljözonsbestämmelser gäller för centrala delarna av Malmö och omfattar även tunga bussar.

Senast ändrad: 2018-10-16 15:53