$left
$middle

Hundrastplatser

Hundrastområden är inte bara en plats där hunden rastas utan även en mötesplats för hundarna och deras ägare. Med rätt innehåll blir rastområdet en plats för aktivitet och träning samt en mötesplats hundar och dess ägare.

Krav

Utformningen av hundrastgård

Utformningen ska alltid diskuteras med områdesansvarig på enheten Park och gatumiljö, Avdelningen för offentlig miljö på fastighets- och gatukontoret.

Växtval

Papperskorgar och hundlatriner

Papperskorgar och hundlatrin ska alltid finnas i närheten till hundrastgården.

Träbehandling

Trä får inte vara kreosotbehandlat, ej heller innehålla krom eller arsenik.

Belysning

Belysning ska finnas, grad av belysning beror på hundrastgårdens placering och typ av område/park.

Kontaktinformation

sv