$left
$middle

Alma Heikkilä

Alma Heikkiläs installation pollen grains, fungal spores, bacteria, mycelium, cysts, algal filaments and spores, lichens, insects and their parts, plants and animal tissues and several other microorganisms(2017), består av en tvåsidig målning och en rad olika föremål i gips som ligger på golvet. I hennes verk lyfter hon ofta fram betydelsen av de mikroskopiskt små bakterierna och annat som människan inte kan uppleva med sina sinnen. En påminnelse om att vi människor är en del av ett större sammanhang där alla delar, oavsett om de är synliga eller ej, är av lika stor vikt för helheten.

Utställningen Shapeshifters utforskar med konstens hjälp olika idéer om framtiden och hur vi kan förhålla oss till de förändringar som pågår runt omkring oss. Hur relaterar ditt konstverk till vår samtid och vår framtid?

Det är så mycket som vi ännu inte vet, av det vi inte har funnit eller ”löst” med hjälp av vetenskapen. För tillfället står vi inför ekologiska kriser runt om i hela världen, där även coronavirusepidemin kan relateras till många problematiska mänskliga aktiviteter. Personligen försöker jag ta problemen väldigt seriöst och försöker hitta bättre sätt att arbeta och tänka som konstnär. Livet i biosfären handlar om samexistens och att arbeta tillsammans, avhängiga av varandra. Jag försöker hitta sätt att föreställa mig de livsformer och processer som är svåra att förnimma med människokroppen och sinnena. Jag hoppas att mina konstverk kan hjälpa till att förkroppsliga det nätverk av liv vi är en del av.

Hur skulle du vilja beskriva din process?

Jag samarbetar med mina material, jag fäster pigment och vätskor på ytor och de formar bilder tillsammans med mig. Jag är mycket intresserad av att se vilken typ av bilder som skapas, i början kan jag inte ens föreställa mig hur slutresultatet ska komma att bli. Jag följer biologisk forskning och filosofisk biologi samt många andra konstnärer och tänkare. Mina verk är variationer av det arbete som andra har gjort.

Vad tänker du på när du hör ordet Shapeshifters? Kan du länka det till ditt konstnärskap?

Allt liv är ”shapeshifting”, eftersom evolution sker hela tiden. Tiden kan inte stoppas och naturen kan inte "bevaras". Dessutom är människokroppen inte heller en enhet utan en mångfald och det finns ingen biologisk individualitet i samma mening som det finns (mänsklig) kulturell individualitet. Jag försöker utmana min förståelse av mig själv, då gränsen mellan mig och andra är ganska suddig på många sätt.

Alma Heikkilä är född 1984 och verkar i Helsingfors och Hyrynsalmi. Hennes installation pollen grains, fungal spores, bacteria, mycelium, cysts, algal filaments and spores, lichens, insects and their parts, plants and animal tissues and several other microorganisms (2017) går att se fram till 9 augusti 2020.

sv