$left
$middle

Ulla Wiggen

I utställningen Shapeshifters visas två verk av konstnären Ulla Wiggen; Golem III (2017) och Världsatlas (2017). De består av detaljrikt målade hjärndelar och berör motsägelsefulla ämnen som rädsla, hopp, fara och räddning. I ett samtal med konstmuseets praktikant Olivia Denkiewicz berättar Wiggen mer om sina verk.

Utställningen utforskar med konstens hjälp olika idéer om framtiden och hur vi kan förhålla oss till de förändringar som pågår runt omkring oss. Kan du utveckla hur du ser på dina verk i förhållande till detta?

Golem är en gestalt i den judiska mytologin som representerar både fara och räddning. Min målning Golem III roterar långsamt, så tid är en del av verket, något händer. Tid och rörelse innebär förändring. I Världsatlas däremot uppkommer en rörelse vid betraktandet, ett öppnande eller tillslutande. Att öppna sig för något okänt utan att veta vart det leder. Att förnimma både rädsla och hopp samtidigt. Jag tänker att mina målningar nog alltid rymmer motsatser som balanseras mot varandra och bildar en helhet. Hur ett verk uppfattas påverkas även genom avstånd och olika ljusförhållanden. Tänker mycket på det. Jag vill att en målning ska kunna fånga en betraktares uppmärksamhet både på distans och nära, i starkt ljus och i dunkel, även om intrycket förändras radikalt ska det locka.

Vad får du inspiration ifrån?

Jag har på senare tid studerat gamla anatomiböcker på Hagströmmerbiblioteket. En inre nödvändighet driver mig att samla på intryck jag intuitivt fångas av. Värdefullt är också att ta del av kreativa människors upplevelser och tankar. Det sker vanligen genom konst och litteratur men viktigast är nog i möten med andra människor. Både vad som kommuniceras och hur det kommuniceras är betydelsefullt. Mina egna idéer tillkommer sedan genom en inre process som verkar pågå dygnet om och ofta når medvetandet i tillståndet mellan dröm och vakenhet.

Vad tänker du på när du hör ordet Shapeshifters? Kan du koppla det till ditt konstnärskap?

Knacka hål på ett ägg och ut kommer vita och gula. Men ett befruktat ägg där knackas skalet hål på inifrån och ut kommer en liten unik kyckling. Det har skett en förvandling. En pytteliten spermie har påverkat äggets innehåll och något nytt har vuxit fram. Att något läggs till det givna som för mig utgörs av färger och en pannå får den kreativa processen att ta sin början. Till slut finns något nytt och unikt som ingen sett tidigare och som speglar resultatet av en inre befruktning, hur den nu gick till. Ingen konst utan Shapeshifters.

Ulla Wiggen är född 1942 och bor på Lidingö. Hennes två konstverk Golem III(2017) samt Världsatlas (2017) går att se i utställningen Shapeshifterspå Malmö Konstmuseum fram tills den 9 augusti. Båda verken ingår i Malmö Konstmuseums samling.

sv