$left
$middle

Elmgreen & Dragset

UtställningenShapeshifters utforskar med konstens hjälp olika idéer om framtiden och hur vi kan förhålla oss till de förändringar som pågår runt omkring oss.Hur förhåller ni er till förändring i era konstverk?

När vi installerar ett konstverk i en ny miljö, i en ny utställning, i en annan stad eller som del i en ny gruppering av verk, förändras också läsningen av verket. Ett verks mening skiftar också över tid – plötsligt kan det kännas mer relevant och träffande när förändringar sker i vår omvärld och vissa saker uppträder viktigare än de gjorde innan. Vårt konstverk Powerless Structures, Fig. 79 (1999)består av en hög papper noggrant staplade på golvet och som sedan sträcker sig upp mot taket, så som om det sista papperet skulle bryta sig igenom taket och fortsätta bortom rummets gränser. Den skruvade kolumnen av papper verkar frusen, som en liten tornado fastfrusen i tiden. I det samtida landskap av stora förändringar som sker världen över, kan stillhet och betraktandet av konst erbjuda ett rum för reflektion, ett sätt att titta på saker på ett annat sätt eller hjälpa till att begripa vad som sker runt omkring oss.

Hur skulle ni beskriva er process?
Vår process är ett samarbete och baserat på en pågående dialog mellan oss. Vi skapar konceptet för ett projekt tillsammans redan från början. Varje konstverk föds från våra konversationer och under processen blir den ursprungliga idén modifierad, justerad och förändrad. Varje steg i processen är lika värdefull som nästa. Ibland är en idé väldigt tydlig och kommer till förverkligande snabbt, andra behöver mer tid.

Vad tänker ni på när ni hör ordet Shapeshifters? Kan ni länka samman det med ert konstnärskap?
Shapeshifters påminner oss om folklore, myter och science-fiction-berättelser där fantasikaraktärer tar ny form. Det innebär en slags övernaturlighet och transfiguration. Även om våra skulpturer inte förändrar sin form på ett fysiskt plan efter det att de materialiserats, kan de ge nya tolkningar och tillåta nya associationer, verkets konnotationer kan skifta. Ofta ändrar vi vardagsobjekt, och på så sätt förändrar vi deras funktion, oavsett om det gäller att ställa en pool upprätt, låta en trampolin penetrera ett panorama-fönster på ett museum eller förändra ett gallerirum totalt. Sådana handlingar kan ge ny kontext och rikta uppmärksamheten till ett objekts verkliga identitet – genom att låta oss uppleva det från nya perspektiv.

Michael Elmgreen och Ingar Dragset är födda 1961 respektive 1969 och de bor och verkar i Berlin. VerketPowerless Structures, Fig. 79 (1999 )ingår i Malmö Konstmuseums samling och visas fram till den 9 augusti.

sv