$left
$middle

Matti Kallioinen

Utställningen Shapeshifters öppnar upp för olika föreställningar om framtiden och hur vi kan förhålla oss till de förändringar som går oss till mötes. I Matti Kallioinens videoinstallation The Enchanted Forest (2006–2007) bjuds vi in till ett skuggspel som berättar om en fantasivärld där människor och artificiella intelligenser lever i symbios.

Kan du berätta om bakgrunden till verket?

Utställningen The Futuresom The Enchanted Forestvar en del av, gjorde jag 2007, och alla verken hade sitt fokus långt inne i tänkbara framtider. Jag försökte rikta blicken mot den teknologiska horisonten.Jag upplevde vid den här tiden att konsten i stort blundade för de existentiella frågorna kring AI och exponentiell teknikutveckling. Nya teorier inom AI och kognitionsvetenskap öppnade hisnande perspektiv där t ex Ray Kurzweils idéer om "den teknologiska singulariteten" var svåra att bara vifta bort.Numera finns dessa frågor på många håll i kulturen, och bilden av ohämmad utveckling är minst sagt stukad.

Jag inspirerades mycket av gammal science fiction, ju äldre desto bättre. Jag ömmar för kapsejsade framtidsvisioner på samma sätt som jag ömmar för folksagor och folkvisor.
Det finns något rörande mänskligt där.Den schweiziska armékniven som dyker upp i skuggspelet var den konkreta utgångspunkten för verket: detta universalverktyg som ska hjälpa oss i alla tänkbara situationer. I skyltfönster kan man ibland se sådana knivar dansa en långsam hypnotisk dans med sina verktyg för allt, som kunde de behärska världen.I drömsekvensen i verket framträder en muterad människa i rollen som universalverktyg.

Vad tänker du på när du hör ordet Shapeshifters? Kan du koppla det till ditt konstnärskap?

Jag tänker på Loke i den nordiska mytologin, på folksagor och japansk folklore. Hamnskiftet hänger ofta samman med någon form av bus eller ofog som rubbar balansen och sätter världen i rörelse. Men det bygger på en ganska märklig grundpremiss: att en sak förblir sig själv även när den blir en annan, identiteten som en sorts meta-tag som aldrig kan tappas bort.Det finns ett transformativt drag i min konst, det är som en långsam, ständigt pågående skiftning där allt är tillfälligt. Jag stretar både med att lösa upp och hålla ihop saker. Men ingenting förblir någonsin sig själv.

Matti Kallionen är född 1974. Han bor och arbetar i Stockholm. Hanskonstverk The Enchanted Forest (2006–2007)går att se i utställningen Shapeshifters på Malmö Konstmuseum fram tills den 9 augusti. Verket ingår i Malmö Konstmuseums samling.

Foto: Lisa Jonasson och Helene Toresdotter

sv