Änggårdens allergiförskola

Änggårdens allergiförskola är belägen intill Pildammsparken. Förskolan har miljöer som bjuder in till lek, fantasi och kreativitet såväl ute som inne. Förskolan består av två åldersblandade avdelningar.

Om förskolan

Vår mat tillagas på Södra Sommarstadens dietkök. Vi lagar klimatsmart mat och använder oss av ekologiska livsmedel i största möjliga mån. Förskolan och köket arbetar tillsammans för att alla ska känna matglädje och må bra av maten. Vi använder inte mjölk, ägg, fisk, soja, skaldjur, baljväxter eller nötter i kosten.

Eftersom vi är en allergiförskola är lokalerna och inredningen allergianpassade och det städas dagligen enligt astma- och allergiförbundets rekommendationer. Barnen och personals hemmiljö måste vara fri från pälsdjur och rök, man får inte använda parfym eller andra ämnen som framkallar starka dofter när man är på förskolan. Personalen har stor erfarenhet och god kunskap om både de matallergiska barnens kost och den medicinska behandlingen.

Förskolan är byggd i två plan med källare. I källaren finns ett rum som används till rörelse och rytmik. Förskolan har en stor bredd av böcker som finns att låna in till avdelningen så att man kan sitta i lugn och ro och läsa. Utemiljön är varierad med sandlåda, kulle och mycket växtlighet. Vi har lådcyklar i området som gör att vi kan förflytta oss och upptäcka vårt Malmö.

Utbildning i förskolan

Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik, vi ser en trygg och god relation med barnen som grunden för det livslånga lärandet. Arbetet organiseras i mindre grupper under dagen med närvarande pedagoger.

Genom att arbeta projekterande vill vi inspirera alla barn i sitt undersökande så att deras förundran, nyfikenhet och tankar hålls vid liv. Ett projekterande arbetssätt bygger på ett gemensamt experimenterande och utforskande, där barn och pedagoger förundras tillsammans. Vi erbjuder miljöer och material med koppling till projektens innehåll så att barn i alla åldrar kan leka och utforska hela dagen. På så sätt utgår arbetet från barns erfarenheten, intressen, behov och åsikter samt förbinder dem med förskolans läroplans mål och riktlinjer.

Förskolans projekt är levande både inomhus och utomhus under hela dagen. Leken har en central plats i barnens vardag, i leken får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar gemensamt på en öppningsavdelning klockan 06.30. Vi serverar en varierad och näringsrik frukost klockan 8.00 varje dag, efter frukost delas barnen in på de två avdelningarna.

Lunchen serveras klockan 11.15 och mellanmål klockan 14.30. Efter lunchen sover de barn som behöver det, inomhus. Frukt erbjuds på förmiddagen och även senare på eftermiddagen till de barn som stannar längre på förskolan. Efter klockan 16.00 slås avdelningarna ihop på stängningsavdelningen eller är ute tillsammans på gården.

Introduktion och inskolning

Förskolan har ansvar för att varje barn tillsammans med sina vårdnadshavare får en god introduktion på förskolan. Under inskolningen bekantar vårdnadshavare och barn sig med förskolans verksamhet, rutiner och barnets dag. Under inskolningen lär barnet känna miljön och börjar bygga relationer till barn och personal. De första dagarna vistas vårdnadshavarna på förskolan tillsammans med barnet mellan ca: 9:00- 14:00, men tiden kan givetvis variera eftersom inskolningen är flexibel och anpassas utifrån barnets behov.

Under inskolningens första dagar är det vårdnadshavare som vägleder sitt barn in i förskolans värld och dess miljöer, material och vardagliga aktiviteter. När ni vårdnadshavare är positiva och aktiva så hjälper ni ert barn att förstå att förskolan är en rolig plats att vara på och det skapar trygghet för barnet.

Målet är att ert barn och ni som vårdnadshavare efter inskolningen ska ha fått en bra insikt i verksamheten. Ni ska också ha utvecklat relationer med personalen och barnen på avdelningen. Genom denna insyn hoppas vi att ni känner en trygghet med oss och vår verksamhet.

Kommunikation med vårdnadshavare

Vi erbjuder ett föräldramöte per år där pedagogerna informerar om det pedagogiska innehållet i förskolan. Förskolan bjuder in till drop-in, där ni som vårdnadshavare får ta del av det barnen upplever under sin förskolevistelse. Pedagogerna värnar om den dagliga kontakten vid lämning och hämtning. Vi erbjuder också ett utvecklingssamtal per år och uppföljningssamtal ca två månader efter inskolningen. Finns det behov av fler samtal bokas det in.

På varje avdelning finns informationstavlor. Några gånger per termin skrivs pedagogiska brev av pedagogerna för att berätta om det målinriktade arbetet.

Förskoleområdet bjuder in till föräldraråd, en gång per termin för att gynna samverkan mellan hem och förskola. Vårt mål är att skapa god dialog kring arbetet på förskolorna. Ett föräldraråd är ett forum för möte mellan vårdnadshavare och personal/ledning, där vi tillsammans samtalar kring övergripande verksamhets- kvalitets- och utvecklingsfrågor som rör förskolan.

Besöka förskolan

Om du vill besöka förskola eller har andra frågor kan du kontakta biträdande rektor. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 21 september 2023
  • 16 november 2023

Våra avdelningar

Gul: 0766-10 65 83
Blå: 0766-10 65 84

Utbildningsområde A

Utbildningsområde A

Kontakta oss

sv