Änggårdens allergiförskola

Änggårdens allergiförskola är belägen intill Pildammsparken. Förskolan har miljöer som bjuder in till lek, fantasi och kreativitet såväl ute som inne.
Förskolan består av 2 avdelningar. Alla avdelningar är åldersblandade.

I området finns en rektor, tre biträdande rektorer och två förste förskollärare och cirka 70 engagerade medarbetare. Hela ledningsgruppen finns nära verksamheterna. I vårt förskoleområde ingår Sommarbäckens förskola, Södra Sommarstadens förskola, Södra Sommarstadens OB-förskola och Änggårdens allergi­förskola. Förskolorna ligger intill varandra och har ett nära samarbete. Förskolorna har närhet till förbindelser som cykelstråk, tåg och buss.

Lek, lärande och utvecklande

Vi utgår från förskolans läroplan, där det bland annat står att förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik. Vi ser en trygg och god relation med barnen som grunden för det livslånga lärandet. Arbetet organiseras i mindre grupper under dagen med närvarande pedagoger.

Vi arbetar med att Läroplanen och Barnkonventionen i vardagen och ger varje barn förutsättningar att utvecklas, vara delaktiga och ha inflytande över sin utbildning sina rättigheter.

Vi har ett projekterande arbetssätt och tar tillvara på barns förundran och tankar som en grund för olika projekt. Vi erbjuder miljöer och material med koppling till projektens innehåll så att barn i alla åldrar kan leka, utforska och experimentera hela dagen. På så sätt arbetar vi målstyrt med att ge barnen förutsättningar för utveckling och lärande.

Allergier

Maten tillagas på Södra Sommarstadens dietkök. Vi lagar klimatsmart mat och använder oss av ekologiska livsmedel i största möjliga mån. Förskolan och köket arbetar tillsammans för att alla ska känna matglädje och må bra av maten. Vi använder inte mjölk, ägg, fisk, soja, skaldjur, baljväxter eller nötter i kosten.

Eftersom vi är en allergiförskola är lokalerna och inredningen allergianpassade och det städas dagligen enligt astma- och allergiförbundets rekommendationer. Barnen och personals hemmiljö måste vara fri från pälsdjur och rök och man får inte använda parfym eller andra ämnen som framkallar starka dofter när man är på förskolan. Personalen har stor erfarenhet och god kunskap om både de matallergiska barnens kost, den medicinska behandlingen med hudläkemedel och inhalationer för astma.

Öppettider

Förskolan är öppen på vardagar, måndag-fredag 6.30 till 17.30.
Vi har inte öppet på helgdagar.

Viktiga datum

Förskolan är stängd för verksamhetsutveckling:

  • 14 november 2022
  • 23 januari 2023

Kontakta oss

Gul: 0766-10 65 83
Blå: 0766-10 65 84

Utbildningsområde A

Utbildningsområde A

sv