$left
$middle

Finskt förvaltningsområde

Att Malmö är en del av det finska förvaltningsområdet innebär att sverigefinska Malmöbor har utökade rättigheter.

Sverigefinska Malmöbors rättigheter

  • Sverigefinska barn som bor i Malmö har rätt till förskoleverksamhet som drivs helt eller väsentlig del på finska.
  • Sverigefinska Malmöbor har rätt till äldreomsorg helt eller väsentlig del på finska. Malmö har tre särskilda boenden med finsk inriktning: Dekoren, Tryggheten och Tygelsjögården.
  • Sverigefinska Malmöbor har rätt att använda finska vid muntliga och skriftliga kontakter med kommunen i enskilt ärende där kommunen är beslutsfattare. De har även rätt till att få en skriftlig översättning av beslutet. Kommunen får bestämma hur och när den finskspråkiga servicen ska erbjudas.

Vad gör Malmö stad?

  • Malmö stad har åtagit sig ett större ansvar för att skydda och främja det finska språket och den sverigefinska kulturen. Detta görs bland annat genom att anordna och stödja olika kulturaktiviteter som är riktade till sverigefinska Malmöbor.
  • Malmö stad håller samrådsmöten med sverigefinska Malmöbor om frågor som berör dem.

Kontakta oss

sv