Anmälan till utbildningar för registrerade föreningar

Varje år kan er förening delta i olika utbildningar. Vissa är obligatoriska för att kunna söka bidrag eller för att bli en bidragsberättigad förening. Andra erbjuds som inspiration och för vidareutbildning. Alla utbildningar är gratis och anordnas antingen av fritidsförvaltningen eller Föreningspool Malmö (Malmö Ideella och MISO). 

Information med anledning av coronaviruset och covid-19

Fritidsförvaltningen har bestämt att hålla alla utbildningar digitala. Länk till utbildningen skickas till den e-post som ni uppger vid anmälan innan utbildningstillfället. Ändras Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan utbildningarna komma att ändras tillbaka till fysiska träffar.

Obligatoriska utbildningar för bidragsberättigade föreningar

För att registreras som bidragsberättigad förening ska föreningen gått 4 utbildningar:

  • Styrelseutbildning grund*
  • Bidragsbestämmelser*
  • Jämställdhets- och antidiskrimineringsutbildning*
  • Praktisk bokföring i förening**

*Gäller ordförande och minst en styrelseledamot.

**Gäller kassör eller annan ansvarig för ekonomin.

För att få bidrag för anställda som uppbär lönebidrag, trygghets- eller utvecklingsanställning ska ordförande, en annan styrelseledamot eller någon med delegerat arbetsgivaransvar ha gått

  • utbildning för förening med anställda.

Om utbildningarna

Utbildningar genom fritidsförvaltningen
våren 2021 – schema

Datum

Utbildning

Tid

14 jan

ApN – digitalt bidragssystem (digitalt "öppet hus")

12.00–19.30

25 jan

Bidragsbestämmelser* (digitalt)

17.30–19.30

26 jan

Jämställdhets- och antidiskrimineringsutbildning (digitalt)*

17.30-19.30

11 feb

ApN – digitalt bidragssystem (digitalt)

17.30–19.30

16 feb

Introduktion – bokning av anläggning (digitalt)

17.30–19.30

17 feb

Bidragsbestämmelser* (digitalt)

13.00–15.00

23 mar

Jämställdhets- och antidiskrimineringsutbildning (digitalt)*

17.30-19.30

24 mar

Utbildning för föreningar med anställda** (digitalt)

13.00–15.00

25 mar

Bidragsbestämmelser* (digitalt)

17.30–19.30

8 apr

ApN – digitalt bidragssystem (digitalt)

13.00–15.00

13 apr

Introduktion – bokning av anläggning (digitalt)

17.30–19.30

14 apr

Brandskyddsutbildning (digitalt)

18.00-21.00

27 apr

Bidragsbestämmelser* (digitalt)

13.00–15.00

4 maj

Jämställdhets- och antidiskrimineringsutbildning (digitalt)*

17.30-19.30

11 maj

Sjukvårdsutbildning – HLR (digitalt)***

18.00-21.00

26 maj

Utbildning för föreningar med anställda** (digitalt)

17.30–19.30

3 jun

ApN - digitalt bidragssystem (digitalt)

17.30–19.30


Plats: Alla utbildningar sker digitalt, om inget annat anges.

* Obligatorisk för att registreras som en bidragsberättigad förening (deltagare: ordförande och minst en styrelseledamot).


** Obligatorisk för att få lönebidrag (deltagare: ordförande, en annan styrelseledamot eller någon med delegerat arbetsgivaransvar).

*** Idrottsföreningar som vill gå på sjukvårdsutbildning med HLR erbjuds motsvarande utbildning av RF SISU Skåne.


Anmälan till fritidsförvaltningens utbildningar

Välj en utbildning från schemat ovan och anmäl er i formuläret senast fem dagar innan utbildningen. Ni kan anmäla mellan 1-3 deltagare per anmälan.


Om det är många som vill delta i utbildningarna så kommer deltagarna att begränsas till max 2 personer/förening.

Frågor om fritidsförvaltningens utbildningar?

Kontakta forening@malmo.se.

Utbildningar genom Föreningspool Malmö
våren 2021

Föreningspool Malmö samordnar och genomför grundläggande föreningsutbildningar så som de obligatoriska utbildningarna Styrelsekunskap Grund och Praktisk bokföring i förening (för att bli en bidragsberättigad förening). Det finns även möjlighet att anmäla sig till Kassörskunskap. Syftet är att stödja föreningarna att bättre klara av föreningens vardagliga administration, ekonomi och styrelsearbete.

För fullständig information och anmälan klicka här.

 Deltagarlistor kan komma att delas med fritidsförvaltningen.

Frågor om Föreningspool Malmös utbildningar?

Kontakta utbildning@foreningspoolmalmo.se.