Anmälan till utbildningar för registrerade föreningar

Varje år kan er förening delta i olika utbildningar. Vissa är obligatoriska för att kunna söka bidrag eller för att bli en bidragsberättigad förening. Andra erbjuds som inspiration och för vidareutbildning. Alla utbildningar är gratis och anordnas antingen av fritidsförvaltningen eller Föreningspool Malmö (Malmö Ideella och MISO). 

Information med anledning av coronaviruset och covid-19

Fritidsförvaltningen har bestämt att hålla alla utbildningar digitala. Länk till utbildningen skickas till den e-post som ni uppger vid anmälan innan utbildningstillfället. Ändras Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan utbildningarna komma att ändras tillbaka till fysiska träffar.

Obligatoriska utbildningar för bidragsberättigade föreningar

För att registreras som bidragsberättigad förening ska föreningen gått 4 utbildningar:

  • Styrelseutbildning grund*
  • Bidragsbestämmelser*
  • Jämställdhets- och antidiskrimineringsutbildning*
  • Praktisk bokföring i förening**

*Gäller ordförande och minst en styrelseledamot.

**Gäller kassör eller annan ansvarig för ekonomin.

För att få bidrag för anställda som uppbär lönebidrag, trygghets- eller utvecklingsanställning ska ordförande, en annan styrelseledamot eller någon med delegerat arbetsgivaransvar ha gått

  • utbildning för förening med anställda.

Utbildningar genom fritidsförvaltningen
hösten 2021 – schema.

Datum

Utbildning

Tid

19 aug

ApN – digitalt bidragssystem (Öppet hus – digitalt)

12.30–15.30

2 sep

Bidragsbestämmelser*

13.00–15.00

15 sep

Utbildning för föreningar med anställda**

13.00–15.00

21 sep

Bidragsbestämmelser*

17.30–19.30

23 sep

Introduktion Rbok – Bokning av anläggningar

17.30–19.30

29 sep

Introduktion Rbok – Bokning av anläggningar

13.00–15.00

1 okt

Introduktion Rbok – Bokning av anläggningar

16.30–18.30

5 okt

Introduktion Rbok – Bokning av anläggningar

18.00–20.00

7 okt

Introduktion Rbok – Bokning av anläggningar

17.30–19.30

12 okt

Bidragsbestämmelser*

13.00–15.00

13 okt

Introduktion Rbok – Bokning av anläggningar

13.00–15.00

14 okt

Introduktion Rbok – Bokning av anläggningar

16.00–18.00

18 okt

Introduktion Rbok – Bokning av anläggningar

17.00–19.00

20 okt

Introduktion Rbok – Bokning av anläggningar

16.00–18.00

21 okt

Introduktion Rbok – Bokning av anläggningar

18.00–20.00

21 okt

ApN – digitalt bidragssystem (Öppet hus – digitalt)

15.00–19.00

4 nov

Introduktion Rbok – Bokning av anläggningar

17.00–19.00

8 nov

Introduktion Rbok – Bokning av anläggningar

14.00–16.00

10 nov

Utbildning för föreningar med anställda**

17.30-19.30

11 nov

Introduktion Rbok – Bokning och bidrag

17.30–20.00

16 nov

Introduktion Rbok – Bokning och bidrag

13.00–15.00

17 nov

Uppföljning Rbok – Bidrag och närvarorapportering

16.00–17.00

17 nov

Bidragsbestämmelser*

17.30-19.30

18 nov

Introduktion Rbok – Bokning och bidrag

19.00–21.00

23 nov

Uppföljning Rbok – Bidrag och närvarorapportering

19.00–20.00

24 nov

Introduktion Rbok – Bokning och bidrag

17.30–20.00

24 nov

Sjukvårdsutbildning med HLR ***

18.00–21.00

25 nov

Introduktion Rbok – Bidrag och närvarorapportering

13.00–15.00

29 nov

Introduktion Rbok – Bidrag och närvarorapportering

16.00–18.00

30 nov

Uppföljning Rbok – Bidrag och närvarorapportering

17.00–18.00

2 dec

Introduktion Rbok – Bidrag och närvarorapportering

18.00–20.00

7 dec

Uppföljning Rbok – Bidrag och närvarorapportering

16.00–17.00

8 dec

Introduktion Rbok – Bokning och bidrag

13.30–16.00

8 dec

Bidragsbestämmelser*

13.00–15.00

8 dec

Brandskyddsutbildning ***

18.00–21.00

9 dec

Introduktion Rbok – Bidrag och närvarorapportering

16.30–18.30

13 dec

Introduktion Rbok – Bidrag och närvarorapportering

18.00-20.00

14 dec

Introduktion Rbok – Bokning och bidrag

13.00–15.30

15 dec

Uppföljning Rbok – Bidrag och närvarorapportering

18.00–19.00

16 dec

Introduktion Rbok – Bidrag och närvarorapportering

17.00–19.00

Höstens program fylls på med fler utbildningar.


Plats: Alla utbildningar sker digitalt, om inget annat anges.

* Obligatorisk för att registreras som en bidragsberättigad förening (deltagare: ordförande och minst en styrelseledamot).


** Obligatorisk för att få lönebidrag (deltagare: ordförande, en annan styrelseledamot eller någon med delegerat arbetsgivaransvar).

*** Idrottsföreningar som vill gå på sjukvårdsutbildning med HLR erbjuds motsvarande utbildning av RF SISU Skåne.


Anmälan till fritidsförvaltningens utbildningar

Välj en utbildning från schemat ovan och anmäl er i formuläret senast fem dagar innan utbildningen. Ni kan anmäla mellan 1-3 deltagare per anmälan.

Om utbildningarna


Om det är många som vill delta i utbildningarna så kommer deltagarna att begränsas till max 2 personer/förening.

Frågor om fritidsförvaltningens utbildningar?

Kontakta forening@malmo.se.

Utbildningar genom Föreningspool Malmö
hösten 2021

Föreningspool Malmö samordnar och genomför grundläggande föreningsutbildningar så som de obligatoriska utbildningarna Styrelsekunskap Grund och Praktisk bokföring i förening (för att bli en bidragsberättigad förening). Det finns även möjlighet att anmäla sig till Kassörskunskap. Syftet är att stödja föreningarna att bättre klara av föreningens vardagliga administration, ekonomi och styrelsearbete.

För fullständig information och anmälan klicka här.

 Deltagarlistor kan komma att delas med fritidsförvaltningen.

Frågor om Föreningspool Malmös utbildningar?

Kontakta utbildning@foreningspoolmalmo.se.