Krisstöd vid allvarliga händelser

De flesta personer kommer någon gång att hamna i en kris. Hur du reagerar under en kris och hur länge den pågår är olika från person till person. Erfarenheter som du har haft under livet har betydelse för hur du upplever och hanterar de svårigheter som du utsätts för. En kris är en vanlig reaktion på en svår situation.

Du är inte ensam och det finns hjälp att få!

Other languages

Om det är bråttom

Kontakta en psykiatrisk akutmottagning eller ring 112 om du mår så dåligt att det känns outhärdligt, eller om du har självmordstankar eller självmordsplaner.

Detsamma gäller om du är orolig över att någon i din närhet mår så dåligt att hen riskerar att skada sig själv eller någon annan allvarligt.

Ring telefonnummer 1177 om du behöver hjälp med var du kan söka vård.

sv