Snö & halka

När snö eller rejäl halka kommer ställs det många frågor om hur vinterberedskapen sköts och varför vissa gator snöröjs snabbt och andra tar längre tid.

Våra senaste insatser:     

Denna information uppdateras månd-fre kl. 08-16.30   


[2017-01-17]
Under kvällen påbörjade vi halkbekämpning av prioriterade (prio 1 och 2) väg- och cykelbanor. Detta i förebyggande syfte då vi väntade snö och snöblandat regn under kvällen och natten.[2017-01-14]
Under natten var det fortsatt frost så vi halkbekämpade väg- och cykelbanor inom prio 2.


[2017-01-13]
Under kvällen var vi ute och halkbekämpade prioriterade (prio 1) väg- och cykelbanor.


[2017-01-11]
kl. 08.00
Prognosen visade risk för snö under förmiddagen och på morgonen var vi ute och halkbekämpade Malmö Expressens sträcka, i förebyggande syfte. Vid Rosengård och Stenkällan har vi lutning på vägen och när det blir halt, får bussen svårt att köra iväg.


kl. 11.00
Nu snöar det och vi är igång med att halkbekämpa prioriterade (prio 1) väg- och cykelbanor i förebyggande syfte.  


[2017-01-10]

Då det började bli halt på broar och i Malmös ytterområden vid 00:30 så var vi i natt ute och halkbekämpade körbanor och cykelvägar med prio 1


[2017-01-08]
Under morgonen halkbekämpar vi körbanor i Malmös ytterområden.


För Malmö stads gatukontor började vintern 27 oktober. Då aktiverades den jourgrupp som dygnet runt övervakar väder och vägar via datorer och väderstationer, för att genast kunna ta beslut och att sätta in halkbekämpning och snöröjning. Vår bevakning pågår fram till 6 april.

Läs om hur vi prioriterar

Här kan du läsa om hur vi prioriterar stadens gatu- och cykelvägnät vid halkbekämpning.

Ditt ansvar – vårt ansvar

Vi måste hjälpas åt med att hålla staden hel och ren. Men vem ansvarar formellt för vad?

I broschyren Fastighetsägarens ansvar hittar du som fastighetsägare information om vad som vilar på dig.

Kontakta kundservice

Om du vill felanmäla, lämna synpunkter eller kanske bara fråga något.

Positiv halka

Vill du åka skridsko kan du göra det på flera platser i Malmö.

Läs mer om vintern
I menyn kan du läsa mer om bl a hur vi prioriterar, vad vinterväghållningen kostar och vem vi samarbetar med. Du kan också få svar på vanliga frågor om vintern.