Snö & halka

När snö eller rejäl halka kommer ställs det många frågor om hur vinterberedskapen sköts och varför vissa gator snöröjs snabbt och andra tar längre tid.

Våra senaste insatser:

Denna information uppdateras måndag till fredag mellan kl. 08-16.30.

 

[2018-02-2]
kl. 02.30
Nattens snöfall i kombination med fuktiga vägbanor och sjunkande temperaturer gör att vi nu är ute och halkbekämpar prioriterade kör- och cykelbanor. (prio 1)


[2018-02-20]
kl. 00.30
Under natten och morgonen förväntas lägre temperaturer och risk för frost, därför är vi nu ute och halkbekämpar prioriterade kör- och cykelbanor.
(prio 1)

 

[2018-02-15]
kl. 23.40

Det snöar och det finns risk för halka när temperaturen ska sjunka. Vi halkbekämpar kör- och cykelbanor, både inom prio 1 och prio 2.   

[2018-02-12]
kl. 19.30

Då prognosen visar lägre temperaturer med risk för frost börjar vi nu halkbekämpa kör- och cykelbanor, både inom prio 1 och prio 2.   

 

[2018-02-11]
kl. 17.00

Just nu är det snöblandat regn och vi tror det kan leda till halka. Därför är vi nu ute och halkbekämpar prioriterade kör- och cykelbanor, både inom prio 1 och prio 2.  

 

[2018-02-04]
kl. 05.20
Efter att ha halkbekämpat prioriterade kör- och cykelbanor (prio 1), är vi nu ute och halkbekämpar även kör- och cykelbanor inom andra prioritet.  (prio 2)

 

kl. 03.30
Snöfall och risk för halka. Vi är ute och halkbekämpar prioriterade kör- och cykelbanor (prio 1).

 

[2018-02-02]
kl. 21.15
Risk för ishalka. Vi är ute och halkbekämpar prioriterade kör- och cykelbanor (prio 1).

 

[2018-02-01]

kl. 02.00
Prognosen visar på lägre temperatur, och vi halkbekämpar därför prioriterade kör- och cykelbanor (prio 1) i förebyggande syfte.

För Malmö stads gatukontor började vintern 26 oktober. Då aktiverades den jourgrupp som dygnet runt övervakar väder och vägar via datorer och väderstationer, för att genast kunna ta beslut och att sätta in halkbekämpning och snöröjning. Vår bevakning pågår fram till början av april.

Läs om hur vi prioriterar

Här kan du läsa om hur vi prioriterar stadens gatu- och cykelvägnät vid halkbekämpning.

Ditt ansvar – vårt ansvar

Vi måste hjälpas åt med att hålla staden hel och ren. Men vem ansvarar formellt för vad?

I broschyren Fastighetsägarens ansvar hittar du som fastighetsägare information om vad som vilar på dig.

Kontakta kundservice

Om du vill felanmäla, lämna synpunkter eller kanske bara fråga något.

Positiv halka

Vill du åka skridsko kan du göra det på flera platser i Malmö.

Läs mer om vintern
I menyn kan du läsa mer om bl a hur vi prioriterar, vad vinterväghållningen kostar och vem vi samarbetar med. Du kan också få svar på vanliga frågor om vintern.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-22 08:43