Snö & halka

När snö eller rejäl halka kommer ställs det många frågor om hur vinterberedskapen sköts och varför vissa gator snöröjs snabbt och andra tar längre tid.

Våra senaste insatser:

Denna information uppdateras måndag till fredag mellan kl. 08-16.30

 

[2017-12-12]

21.00

Temperaturen sjönk och det blev fläckvis halt, därför valde vi att halkbekämpa prioriterade kör- och cykelbanor, både inom prio 1 och prio 2.

 

01.15

Efter ymnigt snöfall hela kvällen började snön lägga sig. Vi har snö- och halkbekmäpat prioriterade (prio 1) kör- och cykelbanor. 

 

[2017-12-04]

02.00

Halkbekämpning har skett på prio 1-gång- och cykelvägar samt vägar i Malmö under morgonen. 

 

[2017-11-25]
10.00
En snabb påfrysning gjorde att vi fick göra en sen utkallning. Vi halkbekämpar i ytterområdena och på några av stadens infartsvägar.

 

[2017-11-19]
19.00
Nu saltar vi prioriterade kör- och cykelbanor i förebyggande syfte. Vägarna är blöta och det förväntas bli frysgrader under kvällen och i morgon bitti.

För Malmö stads gatukontor började vintern 26 oktober. Då aktiverades den jourgrupp som dygnet runt övervakar väder och vägar via datorer och väderstationer, för att genast kunna ta beslut och att sätta in halkbekämpning och snöröjning. Vår bevakning pågår fram till början av april.

Läs om hur vi prioriterar

Här kan du läsa om hur vi prioriterar stadens gatu- och cykelvägnät vid halkbekämpning.

Ditt ansvar – vårt ansvar

Vi måste hjälpas åt med att hålla staden hel och ren. Men vem ansvarar formellt för vad?

I broschyren Fastighetsägarens ansvar hittar du som fastighetsägare information om vad som vilar på dig.

Kontakta kundservice

Om du vill felanmäla, lämna synpunkter eller kanske bara fråga något.

Positiv halka

Vill du åka skridsko kan du göra det på flera platser i Malmö.

Läs mer om vintern
I menyn kan du läsa mer om bl a hur vi prioriterar, vad vinterväghållningen kostar och vem vi samarbetar med. Du kan också få svar på vanliga frågor om vintern.

Senast ändrad: 2017-12-13 11:42