Snö & halka

När snö eller rejäl halka kommer ställs det många frågor om hur vinterberedskapen sköts och varför vissa gator snöröjs snabbt och andra tar längre tid.

Våra senaste insatser:     

Denna information uppdateras månd-fre kl. 08-16.30                        


[2016-11-11]

Efter kvällens blandade regn och snöfall frös vägbanorna, därför har vi halkbekämpat prioriterade (prio1 och 2) kör- och cykelbanor under natten mot morgonen.


[2016-11-10]
Under natten har vi varit ute och halkbekämpat prioriterade (prio 1) kör- och cykelbanor. Låga temperaturer och risk för återfrysning.

För Malmö stads gatukontor började vintern 27 oktober. Då aktiverades den jourgrupp som dygnet runt övervakar väder och vägar via datorer och väderstationer, för att genast kunna ta beslut och att sätta in halkbekämpning och snöröjning. Vår bevakning pågår fram till 6 april.

Läs om hur vi prioriterar

Här kan du läsa om hur vi prioriterar stadens gatu- och cykelvägnät vid halkbekämpning.

Ditt ansvar – vårt ansvar

Vi måste hjälpas åt med att hålla staden hel och ren. Men vem ansvarar formellt för vad?

I broschyren Fastighetsägarens ansvar hittar du som fastighetsägare information om vad som vilar på dig.

Kontakta kundservice

Om du vill felanmäla, lämna synpunkter eller kanske bara fråga något.

Positiv halka

Vill du åka skridsko kan du göra det på flera platser i Malmö.

Läs mer om vintern
I menyn kan du läsa mer om bl a hur vi prioriterar, vad vinterväghållningen kostar och vem vi samarbetar med. Du kan också få svar på vanliga frågor om vintern.