Skydda dig online. Se hur du rensar din internethistorik. × Lämna sidan snabbt
$left
$middle

Vad är hedersförtryck?

I vissa familjer och släkter är det viktigt att inte få dåligt rykte och behöva skämmas, alltså skada deras heder. Det kan betyda att man behöver anpassa sig för att undvika att det här händer, och detta kan se ut på olika sätt.

Hedersförtryck kan vara att du

 • inte få gå ut
 • inte får vara med på vissa lektioner i skolan
 • inte får välja vilken utbildning eller vilket jobb du vill
 • inte får vara kär i eller tillsammans med den du vill
 • inte får umgås med vänner efter skola eller jobb
 • inte får gifta dig med den du vill
 • inte får skilja dig
 • inte får bestämma över din sexualitet eller ditt liv
 • inte får delta i olika aktiviteter
 • är bevakad och kontrollerad eller måste bevaka och kontrollera någon annan
 • riskerar att skickas utomlands för att gifta dig eller för att ”uppfostras”
 • blir utfryst eller begränsad av familjen
 • är orolig för att din pojkvän, flickvän, ny make eller maka efter skilsmässa ska bli hotad.

Vissa kan bli väldigt illa behandlade för att man inte följer reglerna som familjen eller släkten satt upp. Ibland kan det vara fysiskt, att man blir slagen, nypt eller dragen i håret. Ibland kan det vara psykiskt, som att bli kontrollerad, behöva visa upp sina sms-konversationer eller vad man gör på sin mobiltelefon, eller inte bestämma själv vad man får göra på sin fritid.

Förutom av släkten och familjen så kan man bli kontrollerad av andra i omgivningen. Även pojkvänner, flickvänner och nya partners efter en skilsmässa kan riskera olika former av hot och våld. Någon som känner familjen eller släkten kan också delta i kontrollen genom att sprida rykten och ”skvallra” om man har sett eller hört att någon brutit mot familjen regler. Kontrollen kan på så sätt ske både hemma, i skolan, på arbetsplatsen och på offentliga platser.

I vissa fall kan det du blir utsatt för vara brottsligt.

Vem kan drabbas?

De som utsätts för hedersförtryck finns i hela Sverige, och tillhör olika grupper, religioner och kulturer. Människor i alla åldrar kan bli utsatta och även vara med och utöva våld. Flickor och kvinnor är mest utsatta, men även pojkar och män kan både bli utsatta för våld och även tvingas att kontrollera och/eller använda våld mot syskon, kusiner och mammor. Personer med annan sexuell läggning än heterosexuella riskerar att utsättas för särskild allvarliga trakasserier och fördömanden.

sv