Skydda dig online. Se hur du rensar din internethistorik. × Lämna sidan snabbt

Vad är hedersförtryck?

Hedersförtryck kan se ut på många olika sätt. Det vanligaste är att familjen eller släkten kontrollerar ens liv på något sätt.

Människor i alla åldrar kan bli utsatta och även vara med och utöva våld. Flickor och kvinnor är mest utsatta, men även pojkar och män kan både bli utsatta för våld och även tvingas att kontrollera och/eller använda våld mot syskon, kusiner och mammor.

Personer med annan sexuell läggning än heterosexuella riskerar att utsättas för särskild allvarliga trakasserier och fördömanden. Förutom av släkten och familjen så kan man bli kontrollerad av andra i omgivningen. Även pojkvänner, flickvänner och nya partners efter en skilsmässa kan riskera olika former av hot och våld. Någon som känner familjen eller släkten kan också delta i kontrollen genom att sprida rykten och ”skvallra” om man har sett eller hört att någon brutit mot familjen regler. Kontrollen kan på så sätt ske både hemma, i skolan, på arbetsplatsen och i offentliga platser.

Utöver kontroll så kan det ibland även förekomma nedvärderande kommentarer, olika former av hot om våld och fysiskt våld – slag, sparkar, knuffar med mera.  

Hedersförtryck kan vara att du:

 • inte få gå ut
 • inte får vara med på vissa lektioner i skolan
 • inte får välja vilken utbildning eller vilket jobb du vill
 • inte får vara tillsammans med den du vill
 • inte får umgås med vänner efter skola eller jobb
 • inte får gifta dig med den du vill
 • inte får skilja dig
 • inte får bestämma över din sexualitet eller ditt liv
 • inte får delta i olika aktiviteter
 • är bevakad och kontrollerad eller måste bevaka och kontrollera någon annan
 • riskerar att skickas utomlands för att gifta dig eller för att ”uppfostras”
 • blir utfryst eller begränsad av familjen
 • är orolig för att din pojkvän, flickvän, ny make eller maka efter skilsmässa ska bli hotad