Skydda dig online. Se hur du rensar din internethistorik. × Lämna sidan snabbt
$left
$middle

Skyddat boende för dig som utsatts för våld i nära relation

Är du utsatt för våld i en nära relation? Är du eller har du blivit hotad? Vågar du inte längre bo kvar i din bostad? Då kan du erbjudas skydd på Kriscentrum Boende eller i lägenhet/kollektivt utslussningsboende på hemlig adress.

Kriscentrum Boende vänder sig till dig som är kvinna, över 18 år och skriven i Malmö. Är du man eller en person som inte identifierar dig som kvinna kan du få skydd tillsammans med eventuella barn i lägenhet på hemlig adress. Det finns även ett kollektivt utslussningsboende på hemlig adress.

Det är socialtjänsten som fattar beslut om din placering på skyddat boende.

Kriscentrums jourtelefon

Kriscentrum har en jourtelefon som är bemannad dygnet runt. Hit kan du som är våldsutsatt, dina anhöriga eller myndigheter ringa för att få stöd och/eller information.

Kriscentrums jourtelefon: 040-29 09 99

Kriscentrum erbjuder hjälp och stöd

På Kriscentrums skyddade boende kan du få stöd och hjälp av personal dygnet runt. Alla som flyttar in i något av de kollektiva boendena eller i en av lägenheterna tilldelas en kontaktperson. Du och dina eventuella barn tas om hand i den akuta fasen och får krisbearbetande samtal. Du får hjälp att bearbeta det våld du utsatts för samt planera för en trygg framtid. Du kan också få praktiskt stöd vid kontakt med exempelvis advokat, polis och socialtjänst.

Om du har barn

Precis som vuxna kan barn utveckla trauman av att utsättas för eller bevittna våld. Därför får alla barn som flyttar in på Kriscentrum en egen kontaktperson som hjälper barnet att prata om vad de har varit med om. På Kriscentrum Boende arbetar också en specialpedagog som har aktiviteter tillsammans med dig och ditt barn, enskilt eller tillsammans med andra familjer.

Boendet

Boendet har hemlig adress och ett skalskydd, och det är bara de som bor eller jobbar där som kan komma in. Du kan ha fortsatt telefonkontakt med för dig viktiga personer när du bor hos oss. Du och personalen gör tillsammans kontinuerlig säkerhetsplanering för din och dina barns säkerhet.

I de kollektiva boendena bor du tillsammans med andra kvinnor och delar då kök och vardagsrum. Du har eget ansvar för det vardagliga livet med dina barn, såsom inköp, matlagning och städning.

sv