$left
$middle

Korttidsboende

Du kan få en korttidsplats på ett tillfälligt boende om du har behov av vård eller rehabilitering efter sjukdom eller skada. Korttidsvistelsen är tidsbegränsad och målsättningen är i första hand att du ska kunna återvända till din bostad.

Personer som blir beviljade korttidsplats har ofta ett omfattande omvårdnadsbehov under stora delar av dygnet som inte går att tillgodose i det ordinära boendet. På samtliga korttidsboenden finns det sjuksköterskor, omvårdnadspersonal och rehabiliteringspersonal som ansvarar för insatserna.

Om du behöver hjälp med ansökan

Du kan kontakta en biståndshandläggare om du behöver hjälp med att ansöka om hemtjänst.

Korttidsenheter i Malmö

I Malmö finns det fyra kommungemensamma korttidsboenden.

sv