$left
$middle

Korttidsboende

Du kan få en korttidsplats på ett tillfälligt boende om du har behov av vård eller rehabilitering efter sjukdom eller skada. Korttidsvistelsen är tidsbegränsad och målsättningen är i första hand att du ska kunna återvända till din bostad.

Personer som blir beviljade korttidsplats har ofta ett omfattande omvårdnadsbehov under stora delar av dygnet som inte går att tillgodose i det ordinära boendet. På samtliga korttidsboenden finns det sjuksköterskor, omvårdnadspersonal och rehabiliteringspersonal som ansvarar för insatserna.

Korttidsenheter i Malmö

I Malmö finns det fyra kommungemensamma korttidsboenden.