Barnomsorg nätter, kvällar och helger

I Malmö finns fyra stycken förskolor för dig som arbetar på obekväma arbetstider, så kallade OB-förskolor. Det finns även möjlighet att ansöka om nattomsorg.

OB-förskolorna är riktade till barn vars föräldrar arbetar obekväma arbetstider. Dessa förskolor har öppet klockan 06.00-21.00 (vid behov fram till 22.00) måndag till söndag, med undantag för Rönnens förskola som har öppet dygnet runt.

Har du behov av barnomsorg mellan klockan 06:00-22:00 ska du ange detta i din anmälan. Anmälan görs digitalt eller via blankett.

Ditt barn blir då aktuellt för samtliga fyra OB-förskolor i Malmö.

För att ha rätt till plats på en av våra OB-förskolor behöver du skicka in anställningsavtal eller motsvarande som styrker ditt behov av omsorg under obekväm arbetstid. Om barnet har två vårdnadshavare behöver båda vårdnadshavarna styrka sitt behov.

Kommunen har ingen skyldighet att erbjuda omsorg på obekväm arbetstid. Ambitionen är dock alltid att kunna erbjuda omsorg på obekväm arbetstid till de som har styrkt sitt behov. Platsgaranti (att få plats inom fyra månader) gäller endast omsorg under dagtid.

Nattomsorg

Har du behov av barnomsorg mellan klockan 22.00–06:00, så kallad nattomsorg, ansöks detta via blanketten (se nedan). Tänk på att också fylla i blanketten Anmälan till förskoleverksamhet, som du hittar på vår självservice (se nedan). Ange "nattomsorg" som önskemål.

I dagsläget erbjuds nattomsorg endast på Rönnens förskola. Om ditt barn redan har en förskoleplats måste ditt barn sluta där för att kunna börja i förskola med nattomsorg.

För att vi ska kunna erbjuda dig nattplats på Rönnens förskola behöver du först skicka in anställningsavtal eller motsvarande som styrker att du har arbetstider som berättigar nattomsorg. Om barnet har två vårdnadshavare behöver båda vårdnadshavarna styrka detta behov.

Från och med hösten 2021 kommer nattomsorg istället att erbjudas på Ellstorps förskola.

Kommunen har ingen skyldighet att erbjuda nattomsorg. Nattomsorg erbjuds endast i mån av plats. Platsgaranti (att få plats inom fyra månader) gäller endast omsorg under dagtid.

Samtliga ansökningsblanketter och intyg skickas till:

Malmö stad
Förskoleförvaltningen
205 80 Malmö