Björkängens uteförskola

Björkängens uteförskola är belägen i Elinelunds vackra naturområde med närhet till Mossängens kolonier och dammar.

Om förskolan

Barnen som går på Björkängens uteförskola är 1–4 år. De barn som går sista året på förskolan börjar på avdelning Blomsterängen tillsammans med barn från Pilängens förskola och Nattfjärilens OB-förskola. Förskolan har en stor och härlig utemiljö som skapar olika mötesplatser för barnen samt en egen lokal inne på Pilängens förskola.

Utbildning i förskolan

På Björkängens uteförskola bedrivs den pedagogiska verksamheten främst utomhus. Förskolan arbetar utomhuspedagogiskt utifrån läroplanen. Genom närmiljön och de platser som Malmö har att erbjuda skapas rika och konkreta upplevelser som förstärker barnens lärande.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar klockan 6.15. Vi serverar en varierad och näringsrik frukost klockan 8.00 varje dag. Klockan 9.00 delar barn och pedagoger in sig i sina grupper inför dagens aktiviteter. Under samlingar samtalar vi, sjunger sånger och leker förstås.

Klockan 11.00 är det dags för lunch. Efter lunchen sover de barn som har behov av det medan de andra får en stund med lugnare aktiviteter.

Vid klockan 14.00 äter vi mellanmål och på eftermiddagarna erbjuds barnen aktiviteter utomhus eller inomhus. Förskolan stänger klockan 18.00.

Introduktion och inskolning

Förskolan arbetar med en föräldraaktiv inskolning. Det innebär att du som vårdnadshavare är med ditt barn i verksamheten och det är du som tar hand om ditt barn och hjälper hen med exempelvis mat, vila och blöjbyte. Detta gör vi för att barn och vårdnadshavare ska känna trygghet och förtroende för den nya situationen. Efter tre till fyra dagar är barnet utan dig på förskolan men du finns tillgänglig om barnet behöver dig. Tillsammans kommer vi fram till när det är lämpligt för barnet att börja vara på förskolan sina ordinarie tider.

Kommunikation med vårdnadshavare

Hos oss erbjuder vi utvecklingssamtal en gång per läsår. Vårdnadshavarna ges även möjlighet till att vara delaktiga i utbildningen genom förskolesamråd och föräldramöte. På förskolesamrådet träffas vårdnadshavare som representerar olika avdelningar på förskolan, rektorn och representanter från arbetslagen. Rektorn informerar om övergripande frågor och vårdnadshavarna ges möjlighet att framföra sina synpunkter. Vårdnadshavarna deltar utifrån eget intresse, men har uppdraget att förmedla informationen till övriga vårdnadshavare på förskolan. En till två gånger per år har förskolan föräldramöte. På föräldramötet tar varje avdelning upp ämnen som rör förskolan, pedagogiskt innehåll och aktuella frågor.

Besöka förskolan

Om du vill besöka förskolan eller har andra frågor kan du ta kontakt med biträdande rektor Åsa Ersson. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 21 augusti och 23 oktober 2023

Våra avdelningar

Björkängens uteförskola: 0701-42 32 29
Blomsterängen: 0709-34 11 07

Kök: 0733-87 81 23

Utbildningsområde D

Utbildningsområde D

Kontakta oss

sv