Björkängens uteförskola

Björkängens uteförskola

Björkängens uteförskola är belägen i Elinelunds vackra naturområde med närhet till Mossängens kolonier och dammar.

Pedagogik

Björkängens uteförskola är en verksamhet som huvudsakligen förlägger sin pedagogiska verksamhet utomhus. Förskolan arbetar utomhuspedagogiskt utifrån läroplanens mål Lpfö 18 för att genom närmiljön och de platser som Malmö stad har att erbjuda, skapa rika, konkreta upplevelser som förstärker barnens lärande. Förskolan har en stor och härlig utemiljö som skapar olika mötesplatser för barnen samt en egen lokal inne på Pilängens förskola.

Barnen som går på Björkängens uteförskola är 1-4 år. De barn som går sista året på förskolan börjar på avdelning Blomsterängen tillsammans med barn från Pilängens förskola och Nattfjärilens OB-förskola.

Viktiga datum

Förskolan är stängd för verksamhetsutveckling:

  • 26-27 januari 2023

Kontakta oss

Björkängens uteförskola: 0701-42 32 29

Blomsterängen: 0709 34 11 07
Kök: 0733-87 81 23

Utbildningsområde D

Utbildningsområde D

sv