Smörblommans förskola

Smörblommans förskola ligger i markplan i ett av bostadshusen på Hårds väg.

Våra avdelningar

På förskolan finns totalt 34 platser fördelade på två avdelningar, en för barn i åldrarna 1-3 år, som heter Delfinen, och en för barn i åldrarna 3-5 år, som heter Hajen.

På förskolan finns det flera olika rum med möjlighet att dela upp barnen i mindre grupper. Miljöerna är anpassade utifrån små och stora barns behov och förmågor.

I området kring förskolan finns det flera olika gårdar som inbjuder till lek. Att uppmuntra och stärka barnens inflytande är en viktig del i verksamheten och vi strävar efter att ha ett bra samarbete med dig som förälder.

För frågor

Vid frågor om förskolan, inskolning och besök på förskolan, vänligen kontakta vår förste förskollärare.

Viktiga datum

Förskolan är stängd för verksamhetsutveckling:

  • 15 september 2023
  • 17 november 2023

Kontakta oss

Delfinen: 0766-26 45 49
Hajen: 0729-86 48 78

Utbildningsområde A

Utbildningsområde A

sv