Tornfalkens förskola

Tornfalkens förskola ligger i ett bostadsområde med stora grönområden. Vi har en stor grönskande gård med många lustfyllda lekmöjligheter. Förskolan är nyrenoverad och det har blivit ett riktigt lyft för oss.

Om förskolan

Förskolan har sex avdelningar som är fördelade i tre byggnader. Fyra avdelningar för yngre barn finns i huvudbyggnaden och två avdelningar för de äldre barn ligger i vars ett fristående hus.

Vi har ett eget kök där våra kockar lagar mat till större delen från grunden och med ekologisk och klimatsmart inriktning. Vi ser ett värde i våra måltider där kommunikation och samtal är viktiga i det språkutvecklande arbetet.

Utbildning i förskolan

Hos oss har leken en central roll. I den utvecklar barnen sina sociala, emotionella och språkliga förmågor. Vi arbetar språkutvecklande och i vårt förskoleområde har vi ett övergripande tema: ”I Sagans värld”- läsa och berätta.

Ett annat av våra utvecklingsområden är digitalt meningsskapande. Vi kopplar våra digitala verktyg bland annat till högläsning och berättande. Ett exempel är att barnen får använda sin fantasi när de skapar egna berättelser med lärplatta och ”green screen”.

Vi arbetar aktivt med Grön flagg, en miljöutmärkelse för aktivt arbete med hållbar utveckling i undervisningen.

En dag på förskolan

På vår förskola har vi en varierad och näringsriktig frukostbuffé uppdukad mellan kl 07:30 och 08:30. Kl 09:30 har vi fruktstund på respektive avdelning. På förmiddagen har vi den planerade och spontana utbildningen både inomhus och utomhus. Runt kl 11.00 äter barnen lunch. Därefter vilar de barn som har ett behov av det. Efter lunch fortsätter dagen med olika aktiviteter fram till stängning med en paus för mellanmålet som serveras kl 14:00.

Introduktion och inskolning

Inför introduktionen bjuder vi in vårdnadshavarna till ett introduktionssamtal. Syftet är att lära känna barnet och familjen samt berätta om vår förskola, vår utbildning och undervisning. Under introduktionen läggs grunden för en trygg och tillitsfull relation mellan förskolan och familjen. Vi pedagoger försöker vara lyhörda och uppmärksamma på det enskilda barnets intressen, förutsättningar och behov av omsorg. Vi anpassar introduktionstiden efter varje barns bästa.

Kommunikation med vårdnadshavare

Pedagogerna håller i den viktigaste kontakten, som sker dagligen vid lämning och hämtning. Varje avdelning skriver månadsbrev. Vi har föräldramöte en gång på hösten. Vi har även andra aktiviteter där vi bjuder in vårdnadshavare.

Besöka förskolan

Om du vill besöka förskolan eller har andra frågor kan du ta kontakt med biträdande rektor Marléne Ryman Backe. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Viktiga datum

Två dagar per termin håller förskolan stängt. Då arbetar vi med planering och utveckling av verksamheten. Stängda dagar:

  • 1 februari 2024

Kontakta oss

Fiskmåsen1: 0708-32 39 61
Fiskmåsen2: 0768-72 77 32

Gräsanden1: 0768-72 77 47
Gräsanden2: 0768-72 77 49

Ringduvan1: 0768-72 77 42
Ringduvan2: 0768-72 77 35

Utbildningsområde C

Utbildningsområde C

Kontakta oss

Tornfalkens förskola

Besöksadress:
Tornfalksgatan 36

Cecilia Elsiesdotter Elf

Titel:
Rektor
Mobiltelefon:
+46 708107762

Marléne Ryman Backe

Titel:
Rektor bitr förskola
Mobiltelefon:
0708-461819

Birgitta Schmitz

Titel:
Förste förskollärare
Mobiltelefon:
+46 723575736
sv